Papież na Anioł Pański: Miłość rodzi życie i otwiera drogi pokoju

O sile i znaczeniu matczynej miłości mówił Papież, zawierzając troskliwemu spojrzeniu Maryi nowy czas, jaki został nam dany. W dniu, kiedy czcimy Bożą Rodzicielkę, skupił się na jej milczeniu, które, jak podkreślił w rozważaniu na Anioł Pański, nie jest zwyczajnym brakiem słów, ale ciszą wypełnioną zdumieniem i uwielbieniem dla cudów czynionych przez Boga.

REKLAMA

Franciszek przypomniał, że „Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu”. Tak czyni Ona w sobie miejsce dla Tego, który się narodził; w milczeniu i adoracji stawia w centrum Jezusa i daje o Nim świadectwo jako Zbawicielu.

„W ten sposób jest Matką nie tylko dlatego, że nosiła Jezusa w swoim łonie i Go urodziła, ale także dlatego, że zwraca na Niego uwagę, nie zajmując Jego miejsca – mówił Franciszek. – Będzie milczeć także pod krzyżem, w najciemniejszej godzinie, i w ten sposób będzie nadal czynić Jemu miejsce i rodzić Go dla nas. XX-wieczny kapłan i poeta napisał: «Dziewico, katedro milczenia, wprowadzasz nasze ciało do raju a Boga w ciało». Katedra milczenia: to piękny obraz. Ze swoim milczeniem i pokorą Maryja jest pierwszą «katedrą» Boga, miejscem, w którym On i człowiek mogą się spotkać.“

Papież podkreślił, że również nasze matki, z ich ukrytą troską, z ich opiekuńczością są często wspaniałymi katedrami milczenia. Rodzą nas, a następnie podążają za nami, często niezauważalnie, abyśmy mogli wzrastać. Franciszek przypomniał, że miłość nigdy nie tłumi, miłość czyni miejsce dla drugiego i pozwala mu wzrastać.

„Bracia i siostry, na początku nowego roku spójrzmy na Maryję i z wdzięcznym sercem pomyślmy również o naszych matkach i spójrzmy na nie, aby nauczyć się tej miłości, którą pielęgnuje się przede wszystkim w milczeniu, która potrafi uczynić miejsce dla drugiego, szanując jego godność, pozostawiając swobodę wypowiadania się, odrzucając wszelkie formy zawłaszczenia, ucisku i przemocy – mówił Ojciec Święty. – Jakże bardzo tego dzisiaj potrzebujemy! Jak przypomina Orędzie na dzisiejszy Światowy Dzień Pokoju: «wolność i pokojowe współistnienie są zagrożone wówczas, gdy ludzie ulegają pokusie egoizmu, korzyści osobistej, żądzy zysku i pragnienia władzy». Miłość natomiast wymaga szacunku i życzliwości: w ten sposób przełamuje bariery oraz pomaga żyć w relacjach braterskich, budować bardziej sprawiedliwe i ludzkie, bardziej pokojowe społeczeństwa.“

Ojciec Święty modlił się do Matki Boga i naszej Matki, abyśmy w nowym roku wzrastali w łagodnej, cichej i dyskretnej miłości, która rodzi życie, a także byśmy otwierali w świecie drogi pokoju i pojednania.

Beata Zajączkowska – Watykan

Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2024-01/papiez-na-aniol-panski-milosc-rodzi-zycie.html

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *