Papież: Otwórzcie się na Słowo Boże

Na zakończenie cyklu katechez poświęconych głoszeniu Ewangelii, podczas dzisiejszej audiencji generalnej Papież Franciszek wezwał wszystkich ochrzczonych, by czuli się powołani do dawania świadectwa i głoszenia Jezusa.

REKLAMA

Papież, przypominając obrzęd udzielania sakramentu Chrztu świętego podczas którego celebrans dotyka uszu i ust osoby, która przyjmuje chrzest, nawiązał do wezwania do otwarcia się, jakie Jezus skierował do  głuchoniemego, którego uzdrowił w Dekapolu. Franciszek zwrócił uwagę, że nie bez znaczenia jest też fakt, że Jezus dokonał cudu nie w dobrze znanej Jemu i Jego uczniom Galilei, ale na terytorium zamieszkałym przez pogan.

Franciszek podkreślił metaforyczne znaczenie przypowieści opisanej w Ewangelii św. Mateusza: „ten kto jest głuchy na Słowo Boże” nie jest też zdolny do „przekazywania tego Słowa”. Franciszek podkreślił, że również i my wszyscy jesteśmy wezwani do tego, by  „się otworzyć”  ponieważ „Ewangeliczne przesłanie potrzebuje świadectwa i przepowiadania”. 

Otwórzcie się! 

„Każdy chrześcijanin powinien być otwarty na Słowo Boże i na służbę innym”, stwierdził Franciszek. Papież przestrzegł też chrześcijan, napominając, iż jeśli się nie otworzą zamiast „chrześcijanami” będą „ideologami zamknięcia”. Franciszek podkreślił, że „chrześcijanin musi się otworzyć na przepowiadanie Słowa i na przyjęcie swoich braci i sióstr”.

Nawiązując do ostatniego rozdziału Ewangelii św. Jana, Papież podkreślił w konkluzji, iż „Jezus powierza swym uczniom pragnienie misyjne, aby szli coraz dalej, aby paśli owce, aby głosili Ewangelię”. 

Zwracając się do wszystkich ochrzczonych, Franciszek wezwał do „dawania świadectwa i głoszenia Jezusa”. Zaznaczył także, iż cały Kościół powinien „prosić o łaskę nawrócenia duszpasterskiego i misyjnego”, a każdy wierzący powinien zadać sobie pytanie, czy dość miłuje Jezusa, by poświęcić się trosce o Jego owce, by stać się Jego świadkiem, postępować tak, by radość Ewangelii uczyniła pięknym również życie jego braci i sióstr?   

Vatican News

Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2023-12/papiez-otworzcie-sie-na-slowo-boze.html

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *