Papież: Napomnienie braterskie to trudny przejaw miłości

Upomnienie braterskie to jeden z najdoskonalszych, a zarazem najtrudniejszych przejawów miłości – mówił Papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Odnosząc się do dzisiejszej Ewangelii, przypomniał, że Jezus pokazuje nam, jak skorygować naszego brata, kiedy zawini przeciwko nam.

REKLAMA

Franciszek przyznał, że zalecenia Jezusa w tym względzie rzadko są wprowadzane w życie. Trudno jest pomagać, upominając – dodał Ojciec Święty.

Plotki to plaga, nikomu nie pomagają

„Niestety, pierwszą rzeczą, która często tworzy się wokół tych, którzy czynią zło, jest plotka, w której wszyscy dowiadują się o złu, ze wszystkimi szczegółami, z wyjątkiem osoby zainteresowanej! Nie jest to właściwe, bracia i siostry, i nie podoba się to Bogu. Niestrudzenie powtarzam, że plotki są plagą w życiu osób i wspólnot, ponieważ wprowadzają podziały, cierpienie i zgorszenie, a nigdy nie pomagają w poprawie i rozwoju. Wielki mistrz duchowy, św. Bernard z Clairvaux, mawiał, że jałowa ciekawość i powierzchowne słowa są pierwszymi stopniami w drabinie pychy, która nie prowadzi w górę, lecz w dół, strącając człowieka ku zgubie i ruinie (por. O stopniach pokory i pychy).“

Papież zauważył, że Jezus w dzisiejszej Ewangelii uczy nas innego postępowania. „Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie – mówi – idź i upomnij go w cztery oczy” (w. 15). Porozmawiaj z nim „twarzą w twarz”, uczciwie, aby pomóc mu zobaczyć, gdzie popełnia błąd. Zrób to dla jego dobra, przezwyciężając wstyd i znajdując prawdziwą odwagę, która nie polega na szyderstwie, lecz na mówieniu jemu rzeczy w twarz łagodnie i uprzejmie.

Pomoc wspólnoty to nie stawianie pod pręgieżem

„Ale możemy zapytać, a co jeśli to nie wystarczy? Co jeśli nie rozumie? Wtedy należy szukać pomocy. Ale uwaga: nie w tej grupie plotkarzy! Jezus mówi: „weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch” (w. 16), co oznacza ludzi, którzy naprawdę chcą pomóc bratu lub siostrze, którzy pobłądzili. A jeśli nadal nie rozumie? Wtedy, mówi Jezus, zaangażuj wspólnotę. Ale także tutaj wyjaśnijmy: nie oznacza to stawiania danej osoby pod pręgierzem, publicznego jej zawstydzania, ale raczej zjednoczenie wysiłków wszystkich, aby pomóc jej się zmienić. Wytykanie palcem nie pomaga, a wręcz często utrudnia to sprawcy uznanie swojego błędu. Wspólnota musi raczej dać jemu czy jej odczuć, że potępiając błąd, jest blisko z modlitwą i miłością, zawsze gotowa do przebaczenia i zaczynania od nowa.“

Radio Watykańskie

Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2023-09/papiez-napomnienie-braterskie-to-trudny-przejaw-milosci.html

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *