Reskrypt o Traditionis custodes

​Stolica Apostolska przypomina o potrzebie ścisłego przestrzegania Motu proprio Traditionis custodes, którym Papież ograniczył przed dwoma laty możliwość w pełni swobodnego sprawowania przedsoborowej liturgii, wprowadzoną przez wcześniejsze motu proprio Summorum Pontificum Benedykta XVI. Dowiadujemy się o tym z ogłoszonego dziś reskryptu prefekta Dykasterii ds. Kultu Bożego po wczorajszej audiencji u Papieża.

REKLAMA

​Dokument ten odnosi się w szczególności do sprawowania przedsoborowej liturgii w kościołach parafialnych, ustanawiania parafii personalnych oraz upoważniania młodych kapłanów, wyświęconych po 16 lipca 2021 r., do posługiwania się Mszałem Jana XXIII z 1962 r. Są to, jak przypomina kard. Roche, dyspensy zarezerwowane dla Stolicy Apostolskiej, w imieniu której władzę w tych kwestiach sprawuje Dykasteria ds. Kultu Bożego. Dlatego jeśli jakiś biskup udzielił już takich dyspens, to zobowiązany jest poinformować o tym Dykasterię, która oceni poszczególne przypadki.

​Kard. Roche podaje, że rozporządzenie te zostało zatwierdzone przez Papieża. Franiciszek potwierdził też to, co ustalono wcześniej w odpowiedziach na wątpliwości wraz z wyjaśnieniami z 4 grudnia 2021 r.

Vatican News

Źródło:
https://www.vaticannews.va/pl/watykan/news/2023-02/reskrypt-o-traditionis-custodes.html

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *