Różne aspekty misji – od św. Wojciecha do św. Jana Pawła II

„Różne aspekty misji – od św. Wojciecha do św. Jana Pawła II” – pod tym tytułem odbyła się konferencja prasowa w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski, podczas której zostały przedstawione różne inicjatywy misyjne, m.in. wręczenie krzyży misyjnych w uroczystość św. Wojciecha w Gnieźnie, 18. Ogólnopolska Niedziela Modlitw za Kierowców, akcja „Dzieci komunijne dzieciom misji”. Mówiono również o św. Janie Pawle II jako „największym misjonarzu naszych czasów”, którego 10. rocznicę kanonizacji będziemy obchodzić 27 kwietnia.

REKLAMA

O. Kazimierz Szymczycha SVD, sekretarz Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Misji, przedstawił historię wręczenia krzyży misyjnych w uroczystość św. Wojciecha w Gnieźnie. „Misjonarz niesie krzyż. To przede wszystkim siła i moc dla misjonarza. Ten znak, który otrzymał, jest ważnym momentem w jego codziennym trudzie misyjnym. Bo jego najważniejszym zadaniem jest nieść Chrystusa na krańce świata. Misjonarz, mając krzyż jako znak otrzymany w posłannictwie misyjnym, może się na nim wzorować” – zaznaczył.

O. Szymczycha zwrócił uwagę, że jedna z pierwszych uroczystości wręczenia krzyży misyjnych po drugiej wojnie światowej odbyła się w Pieniężnie, w lipcu 1965 roku, po przygotowaniu pierwszej grupy 20 misjonarzy-werbistów na misje do Indonezji.

Zakonnik podkreślił, że punktem zwrotnym w dowartościowaniu i podkreśleniu znaczenia pracy misjonarzy było wydarzenie, które odbyło się 3 czerwca 1979 roku w Gnieźnie, w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego. „Wówczas to misjonarze otrzymali krzyże z rąk papieża Jana Pawła II podczas uroczystej Mszy św. na Wzgórzu Lecha. Papież osobiście nałożył krzyże misyjne 12 neoprezbiterom ze Zgromadzenia Słowa Bożego” – zauważył.

„Tradycja zapoczątkowana przez Jana Pawła II jest kontynuowana. W tym roku 15 misjonarzy otrzyma krzyże misyjne. Centrum Formacji Misyjnej z Warszawy przygotowało w sumie na misje 1109 osób” – powiedział o. Szymczycha. „Pierwszy misjonarz, św. Wojciech – od jego grobu wyjeżdżają misjonarze na krańce świata” – zaznaczył.

Ks. Jerzy Kraśnicki, dyrektor MIVA Polska, przedstawił inicjatywę Ogólnopolskiej Niedzieli Modlitw za Kierowców, którą w tym roku będziemy obchodzić po raz 18. „Krajowe Duszpasterstwo Kierowców jak i MIVA Polska ma u swoich podstaw postać św. Jana Pawła II. MIVA powstała w Roku Wielkiego Jubileuszu 2000, aby Kościół mógł wyjść z pomocą do misjonarzy. Z kolei Krajowe Duszpasterstwo Kierowców powstało w 2005 roku i ma w swoim logo św. Jana Pawła II. Wówczas było bardzo dużo wypadków drogowych” – przyznał.

Ks. Kraśnicki poinformował, że tegoroczną Niedzielę Modlitw za Kierowców będziemy przeżywać pod hasłem: „Na drogach jesteśmy z bliźnimi”. Dodał, że przypada ona w ostatnią niedzielę kwietnia przed długim weekendem majowym.

„Chodzi tu o konkretne postawy poruszania się po drogach, a mianowicie odpowiedzialność, trzeźwość, wzajemną życzliwość na drogach” – podkreślił dyrektor MIVA Polska. Dodał, że sama znajomość przepisów drogowych nie gwarantuje jeszcze bezpieczeństwa na drogach, ważne są nasze zachowania, zwłaszcza inspirowane wiarą w Chrystusa.

Ks. Kraśnicki poinformował, że 28 kwietnia MIVA Polska organizuje pierwszy Zlot Motocyklowy pod hasłem: „Riders 4 Missions. Motocykliści na krańce świata” w Kowalach Oleckich.

Dyrektor MIVA zachęcił również do uczestnictwa w XXIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Kierowców na Jasną Górę. Odbędzie się ona 11 maja pod hasłem „Na drogach jesteśmy z bliźnimi” i będzie połączona z dziękczynieniem misjonarzy za pomoc kierowców w zakupie środków transportu na misje.

Ks. Maciej Będziński, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce, przedstawił akcję „Dzieci komunijne dzieciom misji”. „Od samego początku akcja formacyjna proponuje ofiarowanie Komunii św. w intencji misji. Po raz pierwszy uczyniła to św. Teresa z Lisieux, umiłowana święta Jana Pawła II. Uczymy w ten sposób dzieci ofiary duchowej i materialnej” – wyjaśnił.

Ks. Będziński zwrócił uwagę, że Jan Paweł II napisał list misyjny do dzieci, a w swoich listach na Światowy Dzień Misyjny zazwyczaj zwracał się do Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci, aby podkreślić, że dzieci są pełnowartościowymi misjonarzami. Dodał, że dzieci uczestniczą w misji Kościoła, co oznacza, że I Komunia św. jest ukoronowaniem tego wszystkiego, co wydarzyło się wcześniej. „Chodzi o przygotowanie do I Komunii Świętej z rodziną. Akcja +Dzieci komunijne dzieciom misji+ dotyczy całej rodziny” – podkreślił. „Jeśli połączymy naszą modlitwę z ofiarą to przyniesie ona piękne owoce” – zaznaczył.

Ks. Będziński przyznał, że odpowiedzią na kryzys Kościoła są misje. „Św. Jan Paweł II mówił, że misje odnawiają Kościół” – zauważył.

Grzegorz Polak, zastępca dyrektora Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, mówił o Janie Pawle II jako pielgrzymie. „Szybko przylgnęło do papieża Jana Pawła II +Papież-Pielgrzym+, +Papież nadziei+, ale także +największy misjonarz naszych czasów+. To był fenomen o olbrzymiej sile ewangelizacyjnej” – przyznał.

Grzegorz Polak zwrócił uwagę, że inspiracją dla papieża Jana Pawła II był św. Paweł, który swoimi trzema podróżami misyjnymi spowodował wielki rozrost chrześcijaństwa. „Bez wątpienia Jan Paweł II miał gorliwość i imperatyw misyjny św. Pawła. Najważniejszym aspektem jego pielgrzymek jest aspekt religijny, dlatego on sam siebie nazywał wędrującym Pasterzem. Wiedział, że jest to najskuteczniejszy środek komunikacji ze światem” – zaznaczył.

BP KEP

Źródło: https://episkopat.pl/rozne-aspekty-misji-od-sw-wojciecha-do-sw-jana-pawla-ii-podsumowanie-konferencji-prasowej/
Fot. BP KEP

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *