Przewodniczący Episkopatu Polski współprzewodniczy zgromadzeniu plenarnemu CCEE w Santiago de Compostela

W Santiago de Compostela w Hiszpanii od 3 do 6 października odbywa się doroczne zgromadzenie plenarne Rady Konferencji Biskupich Europy (CCEE). Obradom współprzewodniczy abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, wiceprzewodniczący CCEE. Temat spotkania to: „Europa – czas przebudzenia? Znaki nadziei”.

REKLAMA


W liście do zgromadzonych papież Franciszek wskazał, że spotkanie na tak prowokacyjny temat ma na celu refleksję nad sposobami przywrócenia nadziei Europie. Tym bardziej, że znaki nadziei istnieją, choć często ukryte. Są nimi np. troska tylu ludzi o cierpiących i potrzebujących, a zwłaszcza chorych, więźniów, ubogich, migrantów i uchodźców, a także zaangażowanie w edukację najmłodszych, „którzy są przyszłością Europy”.

„Wiara w Chrystusa zmartwychwstałego uczyniła chrześcijan odważnymi w miłosiernej miłości, która jest największym antidotum na prądy naszych czasów – zauważył Ojciec Święty. Dodał, że nakarmienie głodnego, danie napoju spragnionemu, przyjęcie obcokrajowca, ubranie nagiego, odwiedziny u chorego i u więźnia są „namacalnymi znakami nadziei, gdyż prowadzą nas do patrzenia na drugiego człowieka jako na osobę”. Tymczasem „rozprzestrzeniające się w naszych czasach populizmy żywią się ciągłym poszukiwaniem przeciwieństw, które nie otwierają serca, lecz zamykają w więzieniu za murem dławiącego resentymentu”. Natomiast miłość bliźniego każe nam „uznać się za dzieci jednego Ojca, który nas stworzył i nas kocha”.

„Idąc drogą bliskości wobec bliźniego, pochylania się nad ranami zagubionych, bezbronnych i zepchniętych na margines, Kościół odnowi swe zaangażowanie w budowę Europy”, podkreślił Franciszek. Wyraził przekonanie, że „w wierności swemu Panu i swoim korzeniom, lud Boży nie będzie szczędził starań na rzecz nowego europejskiego humanizmu, zdolnego do dialogu, integracji i rodzenia, podkreślając jednocześnie to, co najdroższe tradycji kontynentu: obronę życia i godności człowieka, wspieranie rodziny i poszanowanie podstawowych praw osoby”.

Witając 32 przewodniczących episkopatów Europy, abp Júlian Barrio Barrio przypomniał, że 37 lat temu św. Jan Paweł II wygłosił w kompostelańskiej katedrze wciąż aktualne przesłanie nt. „nowej Europy ducha”. Aby taką się stała, konieczne jest ożywienie jej chrześcijańskich korzeni, przypomnienie Ewangelii tym, którzy o niej zapomnieli oraz przekazanie jej tym, którzy jej nie znają.

Obrady CCEE będą także okazją do pielgrzymki do grobu św. Jakuba w kompostelańskiej katedrze. Przewodniczący episkopatów przyjdą tam pieszo sześciokilometrową trasą z Monte do Gozo (Wzgórza Radości) do katedry – ostatnim odcinkiem francuskiej drogi pielgrzymkowej (Camino Frances) do Santiago de Compostela.

Na zakończenie spotkania hierarchowie odprawią Mszę św. i odmówią modlitwę, którą Jan Paweł II wygłosił w Santiago de Compostela w 1989 r.

KAI/CCEE/ BP KEP


Źródło: https://episkopat.pl/przewodniczacy-episkopatu-polski-wspolprzewodniczy-zgromadzeniu-plenarnemu-ccee-w-santiago-de-compostela/

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *