Ziarno Słowa – ks. Wojciech Kardyś

VII i VIII NIEDZIELA ZWYKŁA

REKLAMA


VII NIEDZIELA ZWYKŁA
„Miłujcie waszych nieprzyjaciół”
„Miłosierny jest Pan i łaskawy”
Król Saul, będąc zazdrosnym o popularność, jaką Dawid zdobył wśród ludu, postanowił pozbawić go życia. Usiłował wielokrotnie go zgładzić, lecz bez powodzenia. Zdarzyło się razu pewnego, że niezauważony przez nikogo młodzieniec dotarł do królewskiego obozu i bez przeszkód wszedł do namiotu, gdzie spał władca. Miał sposobność, aby zabić swego prześladowcę, jednak z niej nie skorzystał. Z jednej strony nie śmiał podnieść ręki na Bożego pomazańca, z drugiej postanowił okazać mu miłosierdzie (por. 1 Sm 26,2–23). Postąpił tak, jak postępuje Bóg, co trafnie streścił psalmista: „Miłosierny jest Pan i łaskawy, nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy” (Ps 103,8; pierwsza część wiersza składa się na podtytuł). Nie gniew ani chęć zemsty, lecz miłość i łaskawość winny cechować człowieka wiernego Bogu. Tak oto Dawid stał się wzorem dla późniejszych wyznawców jego wielkiego Potomka – Jezusa. Tenże wypowiedział bardzo ważne słowa: „Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą” (Łk 6,27; pierwsza część wiersza składa się na dzisiejszy tytuł). Chrystus, „Człowiek niebieski” (1 Kor 15,49), podał doskonałe zasady moralne, jak na niebieskie pochodzenie przystało. Obok miłości nieprzyjaciół polecił, by Jego wyznawcy błogosławili przeklinających ich, modlili się za oczerniających, nie byli agresywni ani mściwi, chętnie pomagali potrzebującym, czyli – mówiąc najkrócej – byli miłosierni, tak jak miłosiernym jest sam Bóg. Takim był także On sam, Boży Syn, i tak postępował król Dawid.


VIII NIEDZIELA ZWYKŁA
„Sprawiedliwy zakwitnie jak palma”
„Nie ma drzewa dobrego, które by wydało zły owoc”
Dzisiejsze czytania zawierają informacje z dziedziny dendrologii i sadownictwa, mowa w nich bowiem o drzewach i owocach. Oczywiście są one ilustracją ukazującą ludzkie postępowanie i czyny z niego wynikające. Mędrzec pisze: „Jak o uprawie drzewa świadczy jego owoc, tak mowa o zamyśle serca człowieka” (Syr 27,6). Psalmista porównuje człowieka sprawiedliwego do palmy (por. cytat w tytule; Ps 92,13) i zapowiada jego rozwój podobny do rozrośniętego cedru libańskiego. Ci, którzy są zasadzeni w świątyni Pańskiej, rozkwitną i nawet w starości wydadzą owoc, pozostając pełnymi życiodajnych soków (por. Ps 92,14–15). Jezus naucza, że nasze czyny zdradzają, jakimi jesteśmy drzewami. Dobre drzewo nie może wydawać złego owocu i odwrotnie (por. cytat w podtytule; Łk 6,43). Nauczyciel podaje przykład fig (czyli szlachetnych owoców), których nie zrodzi żaden cierń (czyli kolczasty i bezużyteczny chwast) oraz winogron (tak bardzo przydatnych i cennych), które nie rosną na gałęziach krzaka jeżyny (małego i niewiele wartego). Nasze dobre czyny (a więc owoce naszego postępowania) dowodzą tego, że jesteśmy dobrymi ludźmi (czyli szlachetnymi drzewami), a złe czyny – grzechy, zdradzają, że jesteśmy ludźmi złymi. Tylko człowiek wierny Bogu (drzewo wydające dobre owoce) może kiedyś osiągnąć zbawienie. Wówczas śmiertelne drzewo stanie się drzewem nieśmiertelnym (por. 1 Kor 15,54) i zostanie przesadzone z ziemskiego sadu do wiecznego ogrodu w niebie, by tam jak najpiękniej owocować przez całą wieczność.


Więcej przeczytasz w 4. numerze dwutygodnika „Pielgrzym” [20 i 27 lutego 2022 R. XXXIII Nr 4 (841)]


TUTAJ można zakupić najnowszy (04/2022) numer dwutygodnika „Pielgrzym” w wersji tradycyjnej (papierowej):
https://ksiegarnia.bernardinum.com.pl/pl/p/Pielgrzym-42022-/1795

UWAGA – NOWOŚĆ!
TUTAJ można zakupić najnowszy (04/2022) numer dwutygodnika „Pielgrzym” w wersji elektronicznej (PDF):
https://ksiegarnia.bernardinum.com.pl/pl/p/Pielgrzym-042022PDF-/1796


Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *