POMOC UBOGIM PRZEZ POSŁUGĘ CARITAS

Na świecie ciągle rośnie rozwarstwienie społeczne – garstka ludzi systematycznie pomnaża swój majątek i coraz więcej ludzi cierpi z powodu biedy. Roztropna pomoc potrzebującym to obowiązek ludzi wierzących. Duże zasługi w tym dziele posiada Caritas.

REKLAMA

Bieda ma różne oblicza – od głodu, bezdomności, aż do subiektywnego przekonania, że innym wiedzie się znacznie lepiej. Inaczej problem biedy wygląda w Afryce, a odmiennie np. w Europie lub w USA. Rozmiary i obszary biedy w Polsce próbują ukazać dane GUS i badania CBOS. Wskazują one, że ludzka bieda nie dotyczy tylko kondycji materialnej, ale często może dotykać moralności i duchowości człowieka. Jednak nie o wskaźniki i procenty idzie, bo one zmieniają się w zależności od przyjętych założeń. W raportach państwowych można szybko zmniejszyć poziom ubóstwa, wystarczy obniżyć granicę dochodu, który wyznacza poziom biedy. (…)

 

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *