Kult eucharystyczny

Kult Eucharystii prowadzi człowieka do miłości społecznej i broni przed zamknięciem się w sobie. Trwając na adoracji człowiek coraz mocniej preferuje dobro wspólne i stawia je przed osobistym, tak w zakresie parafialnym jak i ogólnoludzkim.

REKLAMA

Spośród wielu pobożnych aktów czci wobec Najświętszego Sakramentu do najbardziej uroczystych należy niewątpliwie trzydniowa adoracja organizowana co roku w większości naszych ośrodków kultu. Czterdziestogodzinne nabożeństwo bywa nazywane Quarant’ Ore (lub Quarantore), od quarant – czterdzieści oraz hora – godzina. Najkrócej mówiąc, polega na nieustannej, trwającej czterdzieści godzin modlitwie przed uroczyście wystawionym Najświętszym Sakramentem. Jest to więc nabożeństwo eucharystyczne i powinno się zarówno zaczynać, jak i kończyć mszą świętą. (…)

xłk

 

 

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *