Chrystus jest podzielony?

Jak co roku o tej porze od ponad stu lat w Kościele obchodzony jest Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Ma on przypomnieć bolesną rzeczywistość trwającego podziału uczniów Chrystusa, ma ożywić nasze pragnienie jedności i gorliwość w modlitwie o nią.

REKLAMA

Jako biblijny tekst przewodni Tygodnia Ekumenicznego został wybrany fragment Pierwszego Listu

św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 1,1-17). Z niego zaczerpnięto też hasło oktawy Modlitw o Jedność, którym są słowa św. Pawła: „Czyż Chrystus jest podzielony?”. W tych słowach

św. Paweł w wielkim uniesieniu wyraża swoje oburzenie na podziały, które pojawiły się we wczesnym Kościele, a konkretnie w założonej przez niego gminie w Koryncie. Sytuację tam zaistniałą przybliża szerszy kontekst Pawłowej wypowiedzi: „Ludzie Chloe bowiem donieśli mi o was, moi bracia, że są między wami spory. Mówię to dlatego, że każdy z was mówi: «ja należę do Pawła, ja do Apollosa, ja do Kefasa, ja zaś do Chrystusa»”.

Skąd wzięły się podziały w gminie korynckiej? (…)

ks. KRZYSZTOF RÓŻAŃSKI

 

 

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *