Bogactwo czasu Narodzenia Pańskiego

Czas Narodzenia Pańskiego to bogactwo słów, myśli, życzeń, przeżyć, znaków, symboli, zwyczajów. To także bogactwo następstwa dni i ich treści. Nazwa tych dni w ich głębi i pełni brzmi: “Czas Narodzenia Pana i Jego pierwszych Objawień”. Słowo “czas” zdaje się przewyższać znaczeniem słowo “okres”. Słowo czas (gr. kairós, łac. tempus) sięga do daru czasu, chwili, łaski, niepowtarzalności. Nie oddaje tej prawdy w pełni słowo okres. Wydaje się, że słowo okres dotyczy przede wszystkim jedynie ram i granic danego czasu.

REKLAMA

Istotę i bogactwo czasu Narodzenia Pańskiego wyraża ponadto już sama nazwa Narodzenie Pańskie. W nazewnictwie uroczystości, świąt i wspomnień roku liturgicznego tytuły Pan, Pański – Pana odnoszą się do Jezusa Chrystusa. W ten sposób zwłaszcza nazwa Narodzenie Pańskie oddaje głębię prawdy, że Odwieczne Słowo Boga Ojca, Druga Osoba Trójcy Najświętszej narodziło się w Jezusie Chrystusie w Betlejem. Czas Narodzenia Pańskiego trwa od uroczystości Narodzenia Pańskiego aż do święta Chrztu Pańskiego, a pośród głównych przeżyć należy wymienić także uroczystość Objawienia Pańskiego. To trzy główne dni bogactwa treści tegoż czasu. (…)

ks. ANDRZEJ RUTKOWSKI

 

 

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *