Myśli papieży o odpoczynku

Dla wielu osób wakacje to tylko czas wolny. Wiemy jednak z autopsji, że nawet leniuchowanie może stać się czymś męczącym i przeszkadzającym w dobrym odpoczynku. Aby zrozumieć tę prawdę życia warto odnieść się do nauczania papieskiego, które także nie pomija wartości odpoczynku w życiu człowieka.

REKLAMA

Skoro «praca» Boga, opisana na pierwszych stronicach Księgi Rodzaju, jest przykładem dla człowieka, to jest nim również Boży “odpoczynek”. “Odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie, jaki podjął” (Rdz 2,2). Także tutaj mamy do czynienia z wizją antropomorficznaą, której bogate przesłanie staje sie zaczynem płodnej refleksji.
“Odpoczynku” Boga nie należy rozumieć powierzchownie jako swego rodzaju “braku działania”. Akt stwórczy, stanowiący fundament świata, jest bowiem ze swej natury nieustanny, Bóg zatem nigdy nie przestaje działać, o czym sam Jezus z naciskiem przypomina, mówiąc właśnie o nakazie świętowania szabatu: “Ojciec mój działa aż do tej chwili i Ja działam” (J 5,17). (…)

 

Opracował ks. WOJCIECH WĘCKOWSKI

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *