9/2011

Wolność i sardynki

Jan Paweł II nie cenił rozkoszy stołu, jednak z apetytem zjadał ulubione potrawy. Nieraz z kuchni Pałacu Apostolskiego rozchodziły się więc – ku zgorszeniu mieszkańców – smakowite zapachy jajecznicy na boczku, polskiego bigosu, kiełbasy na gorąco albo zwykłych ziemniaków. Po…

Watykańskie opowieści

W samym Watykanie mieszka niewiele osób, natomiast spory procent mieszkańców Rzymu znajduje tu pracę. Wielu współpracowało bezpośrednio z Janem Pawłem II. Dzielą się z nami ciekawymi przeżyciami ze spotkań z Błogosławionym oraz doświadczeniem jego świętości.

Tulipan papieski

Z imieniem Jana Pawła II wiąże się na świecie tysiące inicjatyw religijnych, społecznych, artystycznych; budowle kościelne, szpitale, ulice, szkoły, setki pomników i… jeden kwiat, odmiana tulipana nazwana “Jan Paweł II”. Ma smukły śnieżnobiały kielich osadzony na podstawie barwy miodu, osiąga…

Słowa, które zmieniły historię

Wielki pontyfikat Jana Pawła II to również ogromny dorobek myślowy zawarty w nauczaniu papieskim: encyklikach, homiliach, przemówieniach, książkach, wywiadach… Wiele  sformułowań papieskich pogłębiało ludzkie umysły i poszerzało serca, wiele przeszło do historii, a niektóre z wypowiedzianych zdań wręcz tę historię…

Rocznica

Można nie wychodzić na paryski bruk, a mimo to mieć uszy pełne stuku, przekleństw i kłamstwa, niewczesnych zamiarów, za późnych żalów, potępieńczych swarów. Tak pisał Mickiewicz w epilogu do swojej Historii szlacheckiej, nie wiedząc, że w XXI w. pojawi się…

Powróćmy do tamtych dni

Jesteśmy szczęśliwi, że diecezja pelplińska miała zaszczyt gościć Papieża, wówczas jeszcze przyszłego błogosławionego, chociaż i wtedy chciało się mówić o nim Jan Paweł II Wielki. Zatem powspominajmy. Ojciec Święty Jan Paweł II został wyniesiony na ołtarze – jest błogosławionym. Stało…

Już takiej wizyty nie będzie

Wspomnienie Biskupa Pelplińskiego o wizycie błogosławionego Jana Pawła II w Pelplinie Samo pozyskanie przychylności dla wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Pelplinie nie było wcale takie proste. Mówiono wtedy, także na sesji Episkopatu Polski, że blisko jest Gdańsk, Toruń,…