Zacząć od chorych w parafiach

Obecny Europejski Rok Wolontariatu niesie za sobą nie tylko różnorodne uroczystości, ale przede wszystkim liczne wyzwania. Jednym z nich jest utworzenie w całej Europie swoistej  “mody na wolontariat”. Ponadto rok ten jest sposobnością do wyrażenia wolontariuszom podziękowania za ich zaangażowanie oraz zachęcenie wszystkich, którzy mają czas i chcieliby zająć się sprawami innych ludzi, do włączenia się w bezinteresowną pracę na rzecz drugiego człowieka.

REKLAMA

Wolontariuszem można być na różnych płaszczyznach życia. Niektórzy pomagają w biurze, w zakładach pracy, w centrach pomocy społecznej, w poradniach, klubach sportowych, szpitalach, ale także w parafiach. W organizacjach państwowych czy prywatnych wolontariat może służyć do otrzymania chociażby dobrych rekomendacji. Często to można zauważyć w krajach Europy Zachodniej, gdzie wolontariuszy przyjmuje się chętniej i łatwiej do nowych miejsc pracy. Są oni jak gdyby gwarantem wzorowych postaw pracowniczych. (…)

ks. WOJCIECH WĘCKOWSKI

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *