Relikwie w życiu Kościoła

“Szanujmy relikwie męczenników, aby uczcić Tego, którego są męczennikami; szanujmy sługi, aby poszanowanie sług spływało na Pana, który mówi: “Kto was przyjmuje, mnie przyjmuje”. Czyż ilekroć wchodzimy do bazylik Apostołów, Proroków i wszystkich męczenników, tylekroć czcimy świątynie bałwochwalców? I czyżby zapalone przed ich grobami świece były oznakami bałwochwalstwa?” (św. Hieronim, List do kapłana Rypariusza).

REKLAMA

Dziś może o relikwiach świętych i błogosławionych nie mówi się tyle, co na przełomie IV i V wieku, czasu św. Hieronima, np. aktualny Katechizm Kościoła Katolickiego milczy na temat kultu relikwii, jednak nietrudno nie zauważyć, że ludzkość od tysięcy lat zafascynowana była pamięcią o zmarłych i przechowywaniem ich doczesnych szczątków. Przejawiało się to w mumifikowaniu zwłok osób znanych, przywódców, wielkich strategów wojennych i w ogóle osób zasłużonych. (…)

ks. WIESŁAW MAZUROWSKI

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *