Misje blisko nas

To nowe wyzwanie dla nas, aby blisko siebie ewangelizować. Misje to nie tylko dalekie kraje, ale ludność żyjąca blisko nas. Już Sobór Watykański II zerwał z pojmowaniem geograficznym misji i uzupełnił je o pojmowanie socjologiczne (ks. Piotr Artur Sokołowski).

REKLAMA

Sobór Watykański II, podkreślając misyjny charakter Kościoła, umocnił w ten sposób życie i działalność katolików na wszystkich kontynentach świata. Dzisiaj, po 46 latach od zakończenia Soboru, można zauważyć znaczące owoce, które dała praca licznych misjonarzy. Dostrzegamy je we wzroście liczby Kościołów lokalnych ze swoimi biskupami, duchowieństwem,  ludźmi świeckimi, którzy są zaangażowani w głoszenie Ewangelii. Ponadto Kościół dzięki misjom otworzył się bardziej na dialog międzyreligijny i międzywyznaniowy, umocniła się również  cała wspólnota katolików. (…)
ks. WOJCIECH WĘCKOWSKI

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *