Pacjent i jego prawa (2)

Jakie świadczenia opieki zdrowotnej, finansowane w ramach ubezpieczenia przez Narodowy Fundusz Zdrowia należą się każdemu z nas? Jak poruszać się w systemie ochrony zdrowia, korzystać z usług lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów?…

REKLAMA

W drugiej części cyklu poradniczego znajdą się informacje dotyczące m.in.: dokumentacji medycznej pacjenta, prawa do świadczeń w dni świąteczne i nocą, prawa do bezpłatnego transportu sanitarnego, pobytu w sanatorium, przystępnej informacji o stanie zdrowia, prawa  do opieki duszpasterskiej.

Każdy ubezpieczony pacjent musi posiadać dokumentację medyczną, zawierającą opis stanu zdrowia i udzielonych mu świadczeń zdrowotnych. Prowadzi ją i przechowuje lekarz udzielający świadczeń. Dokumentacja jest własnością zakładu opieki zdrowotnej, który zapewnia ochronę zawartych w niej danych, ma także obowiązek udostępnić ją: pacjentowi, osobie upoważnionej przez pacjenta, upoważnionym organom i instytucjom (NFZ, sądom, prokuraturze, zakładom ubezpieczeń, organom rentowym, instytutom badawczym) w ściśle określonych sytuacjach. (…)

Oprac. MARZENA
BURCZYCKA-WOŹNIAK

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *