15/2011

Wystarczy woda i chleb

Co roku przez kilka tygodni chodzi śladami średniowiecznych pątników. Przemierzyła już szlak św. Jakuba Apostoła w Hiszpanii, od Pirenejów do Atlantyku oraz jego nitki w Polsce i Portugalii. W 2009 r. przeszła wraz z koleżanką – jako pierwsze Polki –…

Santiago de Compostela

Jak do tego doszło, że tak daleko od Palestyny czci się grób św. Jakuba, który jako pierwszy z apostołów poniósł w 44 roku śmierć męczeńską w Jerozolimie z rozkazu Heroda Agrypy I. Miejsce przechowywania jego odciętej mieczem głowy pokazuje się…

Rodziny

Kościół w Polsce od wielu lat zmaga się w walce o dobro rodziny. A zmaga się z przeciwnościami, które idą przede wszystkim w kierunku ograniczenia dzietności rodzin, a więc popierają aborcję lub też nie dają szansy rodzinom, które są wielodzietne.…

Niebezpiecznie online

O tym, czy jesteśmy bezpieczni w sieci oraz o różnych formach cyberprzemocy z psycholog Małgorzatą Czapiewską, rozmawia Anna Mazurek-Klein – W realnym świecie spotykamy się z wieloma przejawami agresji i przemocy, zarówno wśród młodych jak i starszych osób. Proszę powiedzieć,…

Królowa Rodzin otwiera drzwi

“Działania władz na rzecz rodziny są nieskuteczne i dość liche” – powiedział biskup pelpliński Jan Bernard Szlaga 2 lipca br. podczas głównych uroczystości odpustowych Królowej Rodzin w sanktuarium maryjnym w Kościerzynie. Obchody były połączone z zamknięciem diecezjalnego dziękczynienia za beatyfikację…

Kraj, który noszę w sercu

Z Anną Fryczanowską – studentką pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego, przybyłą z potrzeby serca do Polski z Kazachstanu, o miłości do naszego kraju, rozmawia ks. Wojciech Węckowski – Jak to się stało, że przyjechała Pani do Polski?

Kiedy modlą się stopami

Wśród wielu określeń człowieka jest i to: “homo viator”, czyli człowiek wędrujący, wędrownik, podróżnik, pątnik, pielgrzym. Życie człowieka jest w ciągłym “statu viae”, w stanie drogi wędrowania. Dotyczy to zarówno sfery cielesnej człowieka, tudzież duchowej.