Pomiędzy królami i wodzami

Ostatecznie decyzja zapadła, że miejscem najbardziej godnym jest Wawel, razem z tymi, którzy zasłużyli się dla dobra naszej ojczyzny: królami, wodzami. Prezydent zmarł w warunkach wyjątkowych, po bohatersku, lecąc do Katynia, by oddać w imieniu całego społeczeństwa hołd męczennikom.
(Kardynał Stanisław Dziwisz)

REKLAMA

Wawel zajmuje w historii Polski wyjątkowe miejsce. Tu na wapiennej skale była główna siedziba plemienia Wiślan. Prawdopodobnie też tu odbył się ok. roku 880 chrzest władcy Małopolski Świętopełka. Niestety, pierwsza próba chrystianizacji terenów, które wejdą w skład państwa polskiego, była nieudana. Również dla pierwszych historycznych władców Polski Kraków pełnił rolę głównej po Gnieźnie rezydencji. Jako jeden z niewielu grodów ocalał podczas reakcyjnego powstania pogańskiego, które miało miejsce za panowania Mieszka II. Dlatego Kazimierz Odnowiciel właśnie tutaj przeniósł swój dwór ustanawiając Wawel najważniejszym ośrodkiem polityczno-administracyjnym kraju, co de facto oznaczało, że od tego momentu Kraków stał się stolicą Polski.
ks. WIESŁAW FELSKI

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *