Nie tylko sakrament

Nauczanie Kościoła nie budzi wątpliwości: „Sakrament pokuty jest jedynym zwyczajnym środkiem uzyskania przebaczenia i darowania grzechów śmiertelnych, popełnionych po chrzcie świętym”. Co wobec tego z grzechami powszednimi? Czy można zgładzić je w inny sposób?

REKLAMA

Szczyt i centrum całego życia chrześcijańskiego stanowi Msza święta. To nie teatr jednego aktora, ale spotkanie z Ojcem, który daje swojego Syna jako wyraz najgłębszej miłości do człowieka. Pełne uczestnictwo we Mszy zakłada udział świadomy, czynny i owocny, co dokonuje się przez przyjęcie duchowego pokarmu, Ciała Chrystusa. Warunkiem zaś przystąpienia do Komunii świętej jest stan łaski uświęcającej. Można go osiągnąć oczyszczając się ze wszystkich popełnionych od ostatniej spowiedzi grzechów ciężkich.

Grzechy
wielkie i małe
Już w szkole podstawowej katechetka tłumaczy uczniom, że istnieją dwa rodzaje grzechów.  Grzechy śmiertelne (ciężkie) to te, które dotyczą poważnej materii (czyli na przykład wykroczenie przeciw któremuś z przykazań Dekalogu) oraz zostały popełnione z pełną świadomością i za całkowitą zgodą. (…)
ks. ANDRZEJ MEGGER

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *