Pomoc bez granic

Bieda i nierówności społeczne nie mają granic. Z roku na rok przybywa na świecie osób dotkniętych niedostatkiem. Według ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego blisko 6 proc. naszych rodaków żyje poniżej minimum egzystencji. Wśród tej grupy znaczną część stanowią dzieci. Zgodnie z Decyzją Parlamentu i Rady Unii Europejskiej, rok 2010 ustanowiono Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

REKLAMA

Bieda w Polsce nie jest zjawiskiem nowym. Problemem jest natomiast coraz szerszy jej zasięg. Niedostatek dotyka najczęściej mieszkańców wsi i małych miasteczek, ludzi o najniższym poziomie wykształcenia i rodziny wielodzietne, spychając ich wszystkich na margines życia społecznego. Wbrew pozorom, w ubóstwie żyją również ci, którzy mają zapewnione stałe miesięczne dochody. Bo jak tu z jednej skromnej pensji utrzymać mieszkanie i wyżywić gromadkę dzieci? Jak przetrwać miesiąc z najniższej emerytury? Czasem trzeba zrezygnować z leków ratujących życie, by nie umrzeć z głodu…
Niestety, powiększającej się sferze biedy towarzyszy nieracjonalne wykorzystanie żywności przez tych, którzy głodu nie doświadczyli. W efekcie mnóstwo jedzenia trafia na śmietnik. (…)

Anna Gniewkowska-Gracz

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *