Zwykle, wędrując od stacji do stacji drogą krzyżową, opowiadamy o wydarzeniach, które na tej drodze miały miejsce. Opowiadamy o tym, co się stało. Dzisiaj postawmy pytanie: Dlaczego się to stało?

Kuba. Gorzki smak cygar