1 sierpnia 1944 roku wybuchło powstanie warszawskie.
Powstanie warszawskie było zbrojnym wystąpieniem Armii Krajowej przeciwko wojskom niemieckim, które okupowały Warszawę. Powstańcy wierzyli, że w kilka dni uda im się odeprzeć wroga i wyzwolić stolicę Polski. Mieli nadzieję na wsparcie Rosjan, którzy stacjonowali na drugim brzegu Wisły. Niestety - ich wiara okazała się daremna. Po dwóch miesiącach krwawych walk powstanie upadło.

W trakcie dwumiesięcznych walk straty wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, 20 tys. rannych i 15 tys. wziętych do niewoli. W wyniku nalotów, ostrzału artyleryjskiego, ciężkich warunków bytowych oraz masakr urządzanych przez oddziały niemieckie zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy.

Powstanie warszawskie uznawane jest za jedno z najważniejszych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Ze względu na jego tragiczne skutki, w szczególności olbrzymie straty ludzkie i materialne, kwestia zasadności decyzji o rozpoczęciu zrywu pozostaje nadal przedmiotem debat i gorących polemik.

Dzisiaj w całym kraju odbywają się uroczystości upamiętniające "Godzinę W", kiedy rozpoczęło się powstanie.

Wartościowa książka