Pod koniec października Toyota przeprowadziła długofalowy test prototypowego samochodu ciężarowego napędzanego wodorowymi ogniwami paliwowymi. Będzie on służył do obsługi portów w Los Angeles i Long Beach. Program testowy ma za zadanie sprawdzić użyteczność technologii ogniw paliwowych w samochodach ciężarowych. Próby zostaną przeprowadzone w ramach projektu Clean Air Action Plan, realizowanego przez port Los Angeles. Jego celem jest znaczące obniżenie emisji szkodliwych substancji produkowanych przez pojazdy i urządzenia portowe. Wodorowa ciężarówka ma ponad 670 KM mocy, ładowność wynosi aż 36 290 kg, a jej zasięg z obciążeniem to ponad 320 km na jednym tankowaniu. Do tej pory podczas prac rozwojowych samochód Project Portal pokonał ponad 6400 km z obciążeniem, emitując zamiast spalin wyłącznie wodę. Ciężarówka rozpoczyna właśnie regularną pracę.

aw


„Pielgrzym” 2017, nr 23 (729), s. 35