Pierwszy na świecie, drukowany w 3D betonowy most otwarto w Holandii. Jest on przeznaczony przede wszystkim dla rowerzystów. Jako pierwsi – w kaskach ochronnych i kamizelkach – przejechali po nim przedstawiciele władz. Prace nad mostem, który składa się z około 800 warstw, trwały 3 miesiące. Główna korzyść z tego typu konstrukcji to przede wszystkim dużo mniejsze użycie betonu niż w przypadku technologii konwencjonalnej. Choć łączący dwie większe drogi most jest przeznaczony głównie dla rowerów, mogą po nim przejechać także ciężarówki. W związku z tym, jak zapewniają projektanci, przeprowadzono odpowiednie testy bezpieczeństwa.

aw


„Pielgrzym” 2017, nr 23 (729), s. 35