Papież: powołanie przez Boga jest znakiem Jego miłości

„Niech Dziewica Maryja pomoże nam pokornie i radośnie wypełniać wolę Boga oraz uczynić nasze życie pieśnią uwielbienia w odpowiedzi na Jego powołanie” – powiedział Papież wczoraj w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Franciszek nawiązał do Ewangelii przedstawiającej spotkanie Jezusa z pierwszymi uczniami, w której zaprasza do pozostania z Nim.

REKLAMA


Kiedy przebywali w jego towarzystwie z pewnością zadawali mu pytania i słuchali słów, które coraz bardziej rozpalały ich serca. Były one odpowiedzią na ich największe nadzieje. Te słowa zapaliły nowe światło w ich życiu.

Ojciec Święty zwrócił uwagę, że uczniowie po spotkaniu z Jezusem zwrócili się do swoich bliskich. Radość i światło zaczęły płynąć z ich serc w stronę innych jak wezbrana rzeka.

Papież – Bóg powołuje do wiary

„Każde powołanie Boga jest inicjatywą Jego miłości. Zawsze On podejmuje inicjatywę. On ciebie wzywa. Bóg powołuje do życia, powołuje do wiary, powołuje do szczególnego stanu życia: «Ja chcę ciebie tutaj». Pierwszym Bożym powołaniem jest powołanie do życia, przez które tworzy nas jako osoby. Jest to powołanie indywidualne, ponieważ Bóg nie czyni rzeczy seryjnie – podkreślił Papież. – Następnie Bóg powołuje nas do wiary i do bycia częścią Jego rodziny, jako dzieci Boże. Wreszcie, Bóg powołuje nas do szczególnego stanu życia: do daru z siebie na drodze małżeństwa, na drodze kapłaństwa lub na drodze życia konsekrowanego.“

Ojciec Święty stwierdził, że są to różne sposoby realizacji planu, który Bóg ma dla każdego z nas, a który jest zawsze planem miłości. Odpowiedź na powołanie jest największą radością dla każdego wierzącego. Wyraża się ona w ofiarowaniu całego siebie na służbę Bogu oraz innym ludziom.

Papież – dzielmy się z innymi radością spotkania z Bogiem 

„Wobec powołania Pana, które może do nas dotrzeć na tysiące sposobów, także poprzez osoby, wydarzenia, zarówno szczęśliwe, jak i smutne, niekiedy nasza postawa może być odmowna. Nie, «boję się»…odmawiam, ponieważ powołanie wydaje nam się sprzeczne z naszymi aspiracjami. Pojawia się także strach, ponieważ uważamy je za zbyt wymagające i niedogodne: «Nie zrobię tego, lepiej nie, lepsze jest spokojniejsze życie…Bóg tam, ja tutaj». Ale powołanie Boga jest miłością: powinniśmy starać się odnaleźć miłość, która jest za każdym wezwaniem, odpowiadamy na nie jedynie miłością. Na początku jest spotkanie z Jezusem, który mówi nam o Ojcu, pozwala nam poznać Jego miłość – zauważył Papież. – A wtedy także w nas spontanicznie rodzi się pragnienie, aby przekazać ją ludziom, których kochamy: «Spotkałem Miłość», «spotkałem Mesjasza», «spotkałem Boga», «spotkałem Jezusa», «odnalazłem sens mojego życia». Jednym słowem: «znalazłem Boga».“

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan


Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-01/papiez-aniol-panski-17-01-2021.html

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *