Papież: żywy ogień Ducha daje siłę do świadectwa i misji

„Kościół jest zawsze dziełem Ducha: we wspólnocie chrześcijańskiej, w życiu wspólnotowym, w Eucharystii, w modlitwie” – powiedział Papież podczas środowej audiencji ogólnej transmitowanej z Biblioteki Pałacu Apostolskiego. Franciszek zauważył, że pierwsze kroki Kościoła w świecie wyznaczała modlitwa. Księga „Dziejów Apostolskich” daje nam obraz Kościoła w drodze, który podczas spotkań modlitewnych odnajduje podstawę i bodziec do działalności misyjnej.

REKLAMA


Ojciec Święty zaznaczył, że Dzieje Apostolskie ukazują nam cztery istotne cechy życia kościelnego: słuchanie nauczania apostołów, utrzymanie wzajemnej komunii, łamanie chleba oraz modlitwę. To są sposoby na utrzymanie jedności z Chrystusem. Wszystko w Kościele, co wzrasta poza tymi „współrzędnymi” jest pozbawione fundamentów, jest budowaniem na piasku, ponieważ to nie ilość dzieł tworzy Kościół, ale sam Bóg. Pozostaje on dziełem Ducha Świętego, którego posłał Jezus, aby go zgromadził. Bez tych czterech współrzędnych Kościół stanie się grupą czysto ludzką na wzór partii politycznej.

Papież – spotkania modlitewne stymulują ewangelizację

„Czytając Dzieje Apostolskie odkrywamy jak potężnym stymulatorem ewangelizacji są spotkania modlitewne, podczas których uczestnicy doświadczają żywej obecności Jezusa i są poruszani Duchem Świętym – podkreślił Papież. – Członkowie pierwszej wspólnoty – jest to aktualne także dzisiaj – dostrzegają, że historia spotkania z Jezusem nie zatrzymała się w momencie Wniebowstąpienia, ale trwa nadal w ich życiu. Gdy opowiadają o tym, co Pan powiedział i uczynił – słuchając Słowa – modląc się, aby wejść w komunię z Nim, wszystko staje się żywe. Modlitwa wzbudza światło i ciepło: dar Ducha sprawia, że rodzi się w nich zapał.“

Ojciec Święty zaznaczył, że to Duch Święty przypomina o Jezusie, ale nie w sensie ćwiczenia pamięci. Chrześcijanie przemierzając drogi misyjne uobecniają żywego Jezusa. Duch Święty udziela im mocy, aby wyruszać, głosić oraz służyć. Modlitwa jest dla nich zanurzeniem w tajemnicy Boga, który kocha każdego człowieka i pragnie, aby Ewangelia była głoszona wszystkim. Życie pierwotnego Kościoła, które jest punktem odniesienia dla każdego innego doświadczenia chrześcijańskiego naznaczone jest ciągłym następstwaniem po sobie: celebracji, zgromadzeń, okresów modlitwy wspólnotowej i osobistej.

Papież – nie obawiajmy się poświęcać czasu na modlitwę

„Pierwsi chrześcijanie na modlitwie, ale także my, którzy przychodzimy wiele wieków później, wszyscy żyjemy tym samym doświadczeniem – podkreślił Papież. – Duch ożywia wszystko. I każdy chrześcijanin, który nie lęka się poświęcać czasu na modlitwę, może uczynić swoimi słowa Apostoła Pawła: «Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie» (Ga 2.20). Modlitwa czyni cię świadomym tego. Tylko w milczeniu adoracji można doświadczyć całej prawdy tych słów. Powinniśmy odnaleźć sens adoracji. Adorować, adorować Boga, adorować Jezusa, adorować Ducha. Ojciec, Syn i Duch: adorować. W ciszy. Modlitwa adoracji pozostaje modlitwą, która pozwala rozpoznać Boga jako początek i koniec historii. I taka modlitwa jest żywym ogniem Ducha, który daje siłę do świadectwa i misji.“

Krzysztof Ołdakowski SJ – Watykan


Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-11/papiez-audiencja-25-listopada.html

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *