Papież: Bóg niecierpliwie czeka na nasze „tak”

O posłuszeństwie mówił Papież wczoraj w rozważaniu na Anioł Pański. Komentując przypowieść o dwóch synach, ukazaną w dzisiejszym fragmencie Ewangelii według św. Mateusza (por. 21, 28-32), Ojciec Święty zauważył, że nie polega ono na słowach, ale na konkretnych działaniach, które otwierają nas na wolę Boga i miłość wobec braci i sióstr.

REKLAMA


Mówiąc o królestwie Bożym Jezus występuje przeciwko religijności, która nie obejmuje ludzkiego życia, nie stawia pytań sumieniu i jego odpowiedzialności w obliczu dobra i zła. Na wezwanie ojca do pracy w winnicy, pierwszy syn odpowiada porywczo „nie”, ale potem okazuje skruchę i robi to, o co prosi go ojciec. Natomiast drugi syn, który natychmiast odpowiada „tak”, nie wykonuje polecenia.

Jezus chce przezwyciężyć rozumienie religii jako praktyki wyłącznie zewnętrznej

„Posłuszeństwo nie polega na mówieniu «tak» lub «nie», ale na działaniu, na uprawianiu winnicy, na urzeczywistnianiu królestwa Bożego. Poprzez ten prosty przykład Jezus chce przezwyciężyć rozumienie religii jedynie jako praktyki zewnętrznej i wypływającej z nawyku, niewpływającej na życie i postawy osób – powiedział Papież Franciszek. – Przedstawicielami tej «fasadowej» religijności, której Jezus nie aprobuje byli «arcykapłani i starsi ludu» (w. 28), którzy, zgodnie z napomnieniem Pana, w królestwie Bożym zostaną wyprzedzeni przez celników i nierządnice (por. w. 31).“

Ojciec Święty podkreślił, że stwierdzenie to nie powinno prowadzić do przekonania, że dobrze czynią ci, którzy nie przestrzegają przykazań Bożych i zasad moralnych. Jezus nie wskazuje na celników i nierządnice jako wzorce życia, ale jako wymowne przykłady zbawienia, które Bóg oferuje każdemu, kto się otwiera i do Niego nawraca. Osoby te bowiem w istocie posłuchały Jego orędzia, okazały skruchę i zmieniły swe życie. Papież zaznaczył, że pierwszy brat wypadł lepiej od drugiego, ale nie dlatego, że powiedział ojcu „nie”, ale dlatego, że powiedziawszy „nie” nawrócił się na „tak”.

Wiara w Boga wymaga ponowienia wybory dobra każdego dnia

„Bóg jest wobec nas wszystkich cierpliwy: nie jest znużony, nie poddaje się po naszym «nie». Daje nam wolność, pozwala oddalić się od siebie i popełniać błędy. Ale niecierpliwie czeka na nasze «tak», by przygarnąć nas na nowo w swe ojcowskie ramiona i napełnić nas swoim bezgranicznym miłosierdziem – zapewnił Papież. – Pan zawsze czeka na nas, zawsze jest obok, jednocześnie szanuje naszą wolność. Wiara w Boga wymaga ponowienia każdego dnia wyboru dobra, a nie zła, wyboru prawdy, a nie kłamstwa, wyboru miłości bliźniego, a nie egoizmu.“

Ojciec Święty podkreślił, że nawet najmniejsze zobowiązanie do zmiany życia nie może być podjęte bez łaski Bożej. „Nawrócenie jest łaską, o którą zawsze musimy prosić: «Panie, daj mi łaskę poprawy. Daj mi łaskę bycia dobrym chrześcijaninem»” – zakończył Papież.

Łukasz Sośniak SJ – Watykan


Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2020-09/papiez-franciszek-aniol-panski-270920.html

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *