Inicjatywa „Święty Jan Paweł II i… JA”

Jest to inicjatywa, która powstała by uczcić 100. Rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II. Z tej okazji Diecezja Pelplińska i Diecezjalne Radio Głos zapraszają wszystkich, którzy osobiście spotkali się z papieżem Janem Pawłem II lub uzyskali łaskę za Jego wstawiennictwem do podzielenia się tym doświadczeniem.

REKLAMA


JAK?

Zapraszamy do przesłania krótkiego filmu (najlepiej do 3 min), w którym opowiesz swoją historię. Filmy można przesyłać drogą mailową na adres kontakt@nacalyswiat.pl lub na nośniku pamięci drogą pocztową na adres: Wydział Duszpasterski, al. Cystersów 2, 83-130 Pelplin z dopiskiem Święty Jan Paweł II i… JA.

KIEDY?

Akcja rozpoczyna się 18 maja (w dniu urodzin Papieża Polaka).
Filmy należy przesyłać do 30 maja 2020 roku (decyduje data wpływu).
Film „Św. Jan Paweł II i… JA”, będący efektem finalnym inicjatywy zostanie opublikowany na stronie nacalyswiat.pl oraz diecezjapelplin.pl dnia 6 czerwca 2020 roku (w dniu rocznicy pobytu św. Jana Pawła II w Pelplinie)

ORGANIZATORZY
Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Pelplińskiej 
Diecezjalne Radio Głos 
Portal przystanpelplin.pl.

UWAGA!
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo montażu przesłanego materiału oraz użycie jedynie jego fragmentu;
Przesłanie materiału nie jest równoznaczne z przyjęciem go do publikacji. Organizatorzy zastrzega sobie prawo odrzucenia filmu ze względu na niewłaściwą treść lub słabą jakość przesłanego materiału (dlatego prosimy o wykonanie nagrań w jak najlepszej jakości);
Autor nagrania oświadcza iż zawarte w nim treści są zgodne z prawdą;
Przekazanie nagrania jest równoznaczne ze zgodą autora na bezpłatne wykorzystanie przekazanego materiału filmowego w celu związanym z realizacją akcji;
Zachęcamy do dołączenia do przesłanego materiału danych kontaktowych, które pomogą przy ewentualnej weryfikacji treści zawartych w filmie oraz opisu filmu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WIZERUNKU

Przesłanie materiałów filmowych jest równoznaczne ze zgodą autora oraz wszystkich osób, które są uczestnikami nagrania na przetwarzanie danych osobowych oraz upowszechnienie wizerunku tychże osób poprzez publikację w Internecie filmu będącego efektem inicjatywy.
Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 7 ust. 1 pkt. 1, 2 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 13 marca 2018 roku (dalej: Dekret).

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 Dekretu informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Pelplińska, z siedzibą przy ul. Biskupa Dominika 11, 83-130 Pelplin. 
Kontakt z inspektorem ochrony danych: notariuszkurii@diecezja-pelplin.pl.
Podstawą przetwarzania danych jest zgoda – dobrowolne przesłanie autorskiego materiału filmowego.
Celem przetwarzania danych jest realizacja inicjatywy pt. „Święty Jan Paweł II i… JA” upamiętniającej setną rocznicę urodzin Papieża Polaka. 
Dane będą przetwarzane przez okres trzech lat od dnia zakończenia inicjatywy lub do momentu wycofania zgody. 
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, a także usunięcia i ograniczenia przetwarzania jednak w przypadkach przewidzianych prawem.
Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.
Dane nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Dekretu, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Kościelny Inspektor Ochrony Danych.

KONTAKT

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu:
e-mail: kontakt@nacalyswiat.pl
tel. 58 830 52 19
adres korespondencyjny: Wydział Duszpasterski, Al. Cystersów 2, 83-130 Pelplin.


PLAKAT INFORMACYJNY

Kliknij, aby powiększyć.


Źródło: https://diecezja-pelplin.pl/diecezja/komunikaty/1659-sw-jan-pawel-ii-i-ja

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *