Jasna Góra: Pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości

42. Pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości odbędzie się na Jasnej Górze w dniach 17-18 czerwca. Hasłem pielgrzymki są słowa: „Ku trzeźwości z Kościołem”. Dwudniowe spotkanie zgromadzi głównie diecezjalnych duszpasterzy trzeźwości, zakonnych referentów trzeźwości oraz przedstawicieli różnorakich środowisk, wspólnot i bractw zaangażowanych w służbę na rzecz trzeźwości. Jest także okazją do wymiany doświadczeń. Polacy wciąż piją zbyt dużo i zbyt intensywnie, a dramat alkoholizmu dotyczy nawet kilku milionów osób.

REKLAMA

Jasnogórskie spotkanie jest również wyrazem wdzięczności za zaangażowanie w działania na rzecz trzeźwości rodaków wielu ludzi czy środowisk. Dzieje się tak przez własny przykład abstynencji, modlitwę, różne formy wsparcia.

Pielgrzymka rozpocznie się w sobotę o godzinie 17.00 w Sali Papieskiej, gdzie zaplanowano prelekcję ks. dr. Marka Dziewieckiego. Następnie uczestnicy pielgrzymki wezmą udział w Apelu Jasnogórskim i Mszy św. sprawowanej w Bazylice. Po Eucharystii odbędzie się czuwanie modlitewne w intencji trzeźwości rodzin.

W niedzielę, 18 czerwca, o godz. 7.30 odprawiona zostanie droga krzyżowa, a pielgrzymkę zakończy Msza św. w Kaplicy Matki Bożej o godz. 9.30 celebrowana przez bp. Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie Diecezjalnych Duszpasterzy Trzeźwości i Zakonnych Referentów Trzeźwości.

Informacje o pielgrzymce, jak również jej szczegółowy program, znaleźć można na stronach www.kongrestrzezwosci.pl oraz www.wolnitrzezwi.pl.

Celem Apostolstwa Trzeźwości jest modlitwa za osoby uzależnione oraz ich rodziny w intencji uwolnienia od nałogu oraz pomoc wszystkim dotkniętym problemem uzależnień w sferze duchowej, intelektualnej i moralnej. W tym roku pielgrzymka Apostolstwa Trzeźwości na Jasną Górę odbywa się pod hasłem „ Ku trzeźwości z Kościołem”. Działalność trzeźwościowa podejmowana przez Kościół w Polsce była i jest jednym z priorytetów duszpasterskich.

Pijaństwo we wszystkich warstwach społecznych było polską bolączką od stuleci. Ten problem już w XVII dostrzegał założyciel pierwszego polskiego męskiego zgromadzenia zakonnego św. Stanisław Papczyński. Stuleciem intensywnej działalności pro-abstynenckiej Kościoła był wiek XIX . Były powoływane specjalne stowarzyszenia, wydawano prasę, publikowano liczne artykuły.

W zaborze rosyjskim działał o. Honorat Koźmiński i ojcowie kapucyni, w Galicji ks. Bronisław Markiewicz, który przez Zgromadzenie Księży Michalitów, opiekujące się zaniedbaną młodzieżą, szerzył też idee powściągliwości i powstrzymania się od picia alkoholu. Na Śląsku działali charyzmatyczni duszpasterze, działacze antyalkoholowi, jak ks. Jan Ficek czy ks. Jan Kapica.

Po wojnie do tej tradycji nawiązywał Prymas Tysiąclecia bł. kard. Stefan Wyszyński, inicjator Tygodnia Modlitw o Trzeźwość. Twierdził on, że „Polska albo będzie trzeźwa, albo jej nie będzie”. Propagatorem trzeźwości był także ks. Franciszek Blachnicki, który w 1957 r., ogłosił powstanie Krucjaty Trzeźwości. Inicjatywa ks. Blachnickiego wiązała się także z obchodami Millenium Chrztu Polski. Bezpośrednią inspiracją do założenia Krucjaty Trzeźwości, przemianowanej potem na Krucjatę Wstrzemięźliwości, było złożenie Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego. W 1957 r. ks. Blachnicki modlił się na Jasnej Górze, błagając Maryję, aby uratowała naród przed „potopem alkoholu”.

W swej walce o trzeźwość Kościół stosuje wypróbowaną metodę – do indywidualnego wysiłku dążącego, do nawrócenia alkoholika, niezbędna jest łaska i duchowe wsparcie innych, stąd wielka rola modlitwy, organizowanych rekolekcji oraz pielgrzymek. Wśród inicjatyw na rzecz wychowania w trzeźwości, trzeźwego stylu życia i ratowania osób uzależnionych znajduje się też „Sierpień – miesiąc abstynencji”.

W coraz większej liczbie środowisk organizowane są rekolekcje, nabożeństwa Drogi Krzyżowej, spotkania, marsze trzeźwościowe. Przybywa inicjatyw mających na celu wyłączenie alkoholu z programu uroczystości rodzinnych i towarzyskich.

Źródło:
https://www.ekai.pl/pielgrzymka-apostolstwa-trzezwosci/
https://kongrestrzezwosci.pl/inne-wydarzenia/pielgrzymka-apostolstwa-trzezwosci-na-jasna-gore-286.html

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *