Studia podyplomowe w zakresie katechetyczno-teologicznym

Od kilku lat daje się zauważyć, nie tylko w naszej diecezji, brak wystarczającej liczby katechetów.

REKLAMA

Spowodowane to jest odchodzeniem na emeryturę, tych nauczycieli religii, którzy rozpoczęli pracę z chwilą powrotu katechezy do polskich szkół, spadkiem powołań oraz zmniejszającą się liczbą  osób świeckich podejmujących  studia z teologii. Już w przyszłym roku możemy stanąć wobec problemu braku katechetów.

Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika  wychodzi naprzeciw tym problemom nie tylko oferując studia magisterskie na kierunku teologia, ale także od 1 października 2019 r. kolejną edycję Studiów Podyplomowych w zakresie katechetyczno-teologicznym, które są skierowane zarówno dla nauczycieli innych przedmiotów i uprawniają do uczenia religii na poziomie przedszkolnym, w szkołach podstawowych oraz zawodowych, jak i osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy teologicznej. Studia Podyplomowe będą prowadzone w Toruniu i Pelplinie.

Charakterystyka studiów: czas trwania: 4 semestry, koszt studiów: semestr zimowy  1 300 zł, semestr letni 1 200 zł., termin rozpoczęcia studiów: październik 2019, zajęcia odbywają się w soboty, warunki kwalifikacji: złożenie wymaganych dokumentów, decyduje kolejność zgłoszeń, termin i miejsce składania dokumentów: do 14 września 2019 r. w Dziekanacie Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu, ul. Gagarina 37, wymagane dokumenty: podanie kierowane do Dziekana Wydziału Teologicznego UMK, kwestionariusz osobowy,1 zdjęcie, kserokopia dowodu osobistego, odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich, kwalifikacje pedagogiczne (w przypadku osób, które planują uczyć religii w szkole)

Wszelkich informacji udziela kierownik studiów ks. dr Tomasz Huzarek: (tomhuzar@gmail.com) oraz na stronie https://www.teologia.umk.pl/student/studia-podyplomowe/, telefon do Wydziału Teologicznego: (056) 611 4990; 611 4994
e-mail: teologia@umk.pl

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *