KAI: Rusza Konkurs Aktywna Parafia 2022

Katolicka Agencja Informacyjna ogłosiła rozpoczęcie drugiej edycji Konkursu Aktywna Parafia. Tegoroczna edycja wydarzenia ma na celu propagowanie działalności charytatywnej, inicjatyw ewangelizacyjnych, promowanie zdrowego trybu życia oraz budowania wspólnoty przez społeczności lokalne. Zwycięzcy Konkursu otrzymają bony na sprzęt sportowy oraz zostaną zaprezentowani na stronie internetowej ekai.pl. Przewidziana jest również Nagroda Specjalna Dyrektora Caritas Polska.

REKLAMA

– Chodzi nam o ukazanie najbardziej aktywnych w Polsce parafii, nie tylko pod względem duszpasterskim ale także jako inspiratorów życia lokalnej społeczności – zwrócił uwagę Marcin Przeciszewski. – Wspólnoty te są niezwykle aktywne również na polu społecznym, charytatywnym, edukacyjnym czy nawet prozdrowotnym. – Polskie parafie są nie tylko elementem wspólnoty Kościoła, ale też społeczeństwa obywatelskiego. Działają na rzecz zaspokajania potrzeb społeczeństwa, nie tylko ludzi wierzących – podkreślił prezes KAI, powołując się na dane statystyczne Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego.

– W Polsce jest ponad 10 tys. parafii, w ok. 1/3 z tych wspólnot znajdują się parafialne zespoły Caritas. To ponad 3 tys. zespołów, które regularnie skupiają swoją pomoc na potrzebach lokalnej wspólnoty – powiedział Maciej Dubicki. Przedstawiciel Caritas Polska podkreślił, że pomoc ta udzielana jest osobom mieszkającym na danym terenie, nie zawsze są to ludzie wierzący. – Widzimy też jak dużo dają parafie, gdy mówimy jednym głosem podczas różnych kryzysów – dodał Maciej Dubicki. Zwrócił uwagę, że działania Caritas Polska są w dużej mierze możliwe właśnie dzięki wsparciu pochodzącemu z konkretnych parafii.

Nawiązując do drugiej edycji Konkursu Aktywna Parafia, przedstawiciel Caritas Polska powiedział, że widzi potrzebę tworzenia parafii jako „małej rodziny, która będzie wspólnie działać, czy to na rzecz ubogich, czy wspólnie się aktywizować – np. pod względem zdrowia”. – Mam nadzieję, że tegoroczna edycja Konkursu Aktywna Parafia przyczyni się do dobrego odbioru parafii, również wśród osób, które niekoniecznie uczestniczą w codziennym życiu danej wspólnoty – powiedział Maciej Dubicki.

– Każda parafia ma potencjał do tego, aby być parafią misyjną, w każdej parafii w centrum jest kościół, świątynia, a w niej żywy Chrystus – podkreślił ks. dr Maciej Będziński. – Dobry ewangelizator, to ten, który się modli i działa. W tej kolejności – podkreślił Dyrektor Krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce przywołując słowa papieża Franciszka. – Aktywna Parafia to zwrócenie uwagi na to centrum, jakim jest wspólnota – moja wspólnota z Chrystusem, budowanie wspólnoty opartej na fundamencie życia sakramentalnego, pracy charytatywnej oraz misyjnej – dodał ks. dr Będziński.

– Każda parafia ma w sobie „misyjne DNA”, które płynie w jej żyłach – stwierdził Dyrektor Krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce. – Jeśli grupa się zamyka, jest wspólnotą sekciarską. Jeżeli nie posyła, nie otwiera się na głoszenie Ewangelii, nie jest wspólnotą Kościoła Katolickiego – dodał ks. dr Maciej Będziński. Zwrócił również uwagę na wyzwania stojące przed współczesnymi parafiami – dotarcie do młodzieży i pokazanie parafii jako miejsca spotkania, nie kancelarii.

Jacek Jakubiak –organizator Konkursu Aktywna Parafia 2022 z ramienia KAI – przedstawił jego szczegóły. Do 29 września można zgłaszać parafie wykazujące aktywność w następujących kategoriach: pomoc bliźniemu w potrzebie, wspólnoty parafialne, inicjatywy ewangelizacyjne, życie liturgiczne, uprawianie sportu, wspólne wyjazdy, edukacja zdrowotna i zdrowy styl życia, działalność charytatywna Parafii. Formularz zgłoszeniowy oraz Regulamin Konkursu dostępny jest na stronie ekai.pl/aktywnaparafia. W formularzu należy opisać aktywność parafii w danej kategorii oraz dołączyć zdjęcia.

Spośród nadesłanych zgłoszeń jury – na podstawie przyznanych punktów – wybierze 10 parafii, które wezmą udział w finale Konkursu. Ogłoszenie finalistów nastąpi już 4 października. Sam finał będzie miał miejsce w Warszawie 15 października. Zaproszeni na niego zostaną przedstawiciele wybranych parafii, którzy będą mieli okazję zaprezentować swoje wspólnoty i ich inicjatywy, jak również lokalne zwyczaje, stroje czy przysmaki. Część ta również oceniana będzie przez jury. Podczas finału odbędzie się także rywalizacja sprawnościowe. Cały Konkurs wygrywa ta parafia, która zbierze najwięcej punktów podczas: III etapu (eliminacje do finału), zawodów sprawnościowych w trakcie finału i prezentacji parafii podczas finału.

Dla zwycięzców przygotowano nagrody – bony do wykorzystania na sprzęt sportowy (za pierwsze miejsce bon o wartości 3 tys. zł) oraz publikacje na temat parafii w portalu Katolickiej Agencji Informacyjnej (ekai.pl), serwisie prasowym, Internetowym Dzienniku Katolickim oraz mediach społecznościowych. W tegorocznej edycji Konkursu przyznana zostanie również Nagroda Specjalna Dyrektora Caritas Polska. Otrzyma ją parafia najbardziej zaangażowana charytatywnie.


Organizatorem Konkursu Aktywna Parafia 2022 jest Katolicka Agencja Informacyjna, zaś współorganizatorem Fundacja na Rzeczy Wymiany Informacji Katolickiej. Partnerem Organizacyjnym jest Caritas Polska. Wydarzenie odbywa się pod patronatem honorowym Konferencji Episkopatu Polski oraz jej Sekretarza Generalnego – bpa Artura G. Mizińskiego.

Głównym Partnerem Konkursu Aktywna Parafia 2022 jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Partnerem wydarzenia jest Fundacja PKO Banku Polskiego. Konkurs wspierają: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. i Aries Power Equipment Sp. z o.o. Patronami medialnymi są TVP1 i eKAI.pl.

Regulamin Konkursu oraz aktualne informacje o tegorocznej edycji Konkursu dostępne są na stronie www.ekai.pl/aktywnaparafia.

Warto też zapoznać się z materiałami z ubiegłorocznej edycji Konkursu Aktywna Parafia. Są one dostępne na stronie www.ekai.pl/aktywna-parafia-2021.

Źródło: https://www.ekai.pl/rusza-konkurs-aktywna-parafia-2022/
Fot. Hubert Szczypek (KAI)

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *