Europejskie Spotkanie Młodych w Bazylei

Każdego roku tysiące młodych ludzi z całej Europy spotyka się w jednym z europejskich miast, by w duchu ekumenicznej jedności wspólnie przeżywać czas modlitwy i świętować nadejście nowego roku.

REKLAMA

Tegoroczne spotkanie młodzieży odbyło się w szwajcarskiej Bazylei, która położona jest na granicy z Francją i Niemcami, co spowodowało, że po raz pierwszy to wydarzenie miało miejsce w trzech państwach jednocześnie. Organizatorom zależało na tym, by było to wyrazem szczególnej jedności oraz braterstwa między narodami Europy. Obecny przeor Wspólnoty brat Alois przed rozpoczęciem spotkania zaznaczył, że Bazylea jako region transgraniczny ma pomóc w wypracowaniu przeświadczenia o możliwości życia w przyjaźni między sąsiadującymi narodami. Młodzi uczestnicy „powinni doświadczyć, że w Europie istnieją regiony, w których wspólnota ponad granicami stała się już czymś oczywistym i to będzie kontynuowane”. 

 
Papież Franciszek do uczestników spotkania
Począwszy od czasu pontyfikatu św. Jana Pawła II zwierzchnicy Kościoła katolickiego bardzo zachęcają młodzież katolicką do udziału w tym wydarzeniu. Podkreślają, że dążenie do ekumenicznej jedności, zrozumienia współbraci chrześcijan oraz manifestacja wiary to zadania, które winny być realizowane przez współczesnego katolika. W książce „Źródła Taizé” brata Roger papież Polak umieścił te słowa: „Wiecie, jak dalece ekumenizm uważam za obowiązek, który na mnie spoczywa, za pierwszą troskę duszpasterską w moim posługiwaniu. Liczę tu na waszą modlitwę.”
 
W swojej odezwie na minione ESM w Bazylei brat Alois podkreślił, że Wspólnota Taizé ma „wielkie wsparcie” w poszukiwaniu jedności między podzielonymi Kościołami w osobie papieża Franciszka. W imieniu Ojca Świętego watykańskie przesłanie dla uczestników spotkania wystosował kardynał Pietro Parolin, który odniósł się do tematu wydarzenia, a mianowicie do niewyczerpanej radości, która wypływa z Ewangelii. „Papież zachęca was – napisał kardynał sekretarz stanu – abyście pozwolili zamieszkać w sobie tej radości, która rodzi się z żywej przyjaźni z Jezusem i która nigdy nie zamyka nas na innych i na cierpienia tego świata. Franciszek prosi was, byście byli zjednoczeni z Panem poprzez modlitwę i słuchanie Jego Słowa.” Kard. Parolin nawiązał też do obchodzonego niedawno 500-lecia reformacji. „Papież modli się do Ducha Świętego, aby pomagał wam – młodzi protestanci, katolicy i prawosławni – radować się i ubogacać waszą różnorodnością darów, które otrzymali wszyscy uczniowie Chrystusa, aby pokazać, że radość Ewangelii nas jednoczy ponad wszelkimi ranami, które nas dzielą”.
 
Program i przesłanie spotkania w Bazylei
Na swojej stronie internetowej (www.taize.fr) bracia z Taizé napisali, że udział w spotkaniu w Bazylei to wędrówka z tysiącami młodych ludzi do źródeł wiary i braterstwa oraz poszukiwanie umocnienia w modlitwie i odkrycie nowego zapału do rozwijania solidarności w Europie. 
 
W programie 40. Europejskiego Spotkania Młodych był czas przeznaczony na modlitwę oraz kontemplację Słowa Bożego, które ubogacały nowe aranżacje kanonów z Taizé wykonywane w różnych językach uczestników wydarzenia. Każdy dzień rozpoczynał się od porannego nabożeństwa oraz rozważań nad listem brata Aloisa, który zatytułowany „Niewyczerpana radość” jest owocem jego podróży misyjnej do Sudanu oraz pielgrzymki do Egiptu. Przeor Wspólnoty napisał w nim: „Wracając z Afryki, powiedzieliśmy sobie: Głos osób ciężko doświadczonych – mieszkających daleko od nas, albo tuż obok – jest tak słabo słyszany. To tak, jakby ich wołanie ginęło w próżni. To, że słyszymy je przez media, nie wystarczy. Jak odpowiedzieć na nie naszym życiem?”. W dalszej części listu zakonnik umieszcza „cztery propozycje na rok 2018”, które mają być odpowiedzią na problem zawarty we wspomnianym pytaniu: „Iść w głąb do źródeł radości”, „Usłyszeć wołanie najsłabszych”, „Dzielić trudne doświadczenia i radości” i „Wśród chrześcijan cieszyć się darami, które mają inni”. Po obiedzie, który spożywany był w halach sportowych przy stadionie St. Jakob-Park młodzi uczestnicy udawali się na warsztaty tematyczne oraz rozmowy z przedstawicielami goszczących parafii, podczas których wymieniali się doświadczeniami w zakresie swojego zaangażowania w miejscach, z których pochodzą, we wspólnotach kościelnych, szkołach, uczelniach i w miejscach pracy. Każdy dzień kończyła wspólna modlitwa ekumeniczna prowadzona przez braci ze Wspólnoty Taizé połączona z rozważaniami brata Aloisa i świadectwami uczestników spotkania. 
 
Każdy z uczestników mógł skorzystać z sakramentu pokuty, który udzielany był w specjalnych punktach zlokalizowanych w kilku częściach miasta. Dla odczuwających potrzebę cichej kontemplacji i adoracji przeznaczone były tzw. „strefy ciszy”, w których każdy zainteresowany mógł w całkowitym skupieniu poświęcić swój czas na modlitwę. 
 
„Święto Narodów”
31 grudnia wieczorem młodzież tradycyjnie zebrała się w swoich parafiach na wspólnej modlitwie w intencji pokoju na świecie, po której odbyło się „Święto Narodów” – wspólna zabawa sylwestrowa zawierająca w sobie elementy narodowe każdego z państw, którego przedstawiciele gościli w konkretnych parafiach. Każda grupa narodowa musiała wcześniej przygotować krótki pokaz przedstawiający swoje dziedzictwo kulturowe i historyczne. Podczas prezentacji każdej z grup wśród polskich zespołów bardzo powszechne było zatańczenie poloneza oraz odegranie jednego z utworów klasyka polskiej muzyki Fryderyka Chopina. Następnego dnia, w Nowy Rok po wspólnej Mszy Świętej, w której wzięli udział również protestanci i prawosławni młodzież udała się na świąteczny obiad do goszczących rodzin. Następnie wszyscy wyruszyli w drogę powrotną do swych krajów. 
 
ESM w Bazylei w liczbach 
W spotkaniu wzięło udział 20 tysięcy uczestników z 45 krajów świata. Najliczniejszą grupą narodową stanowili Polacy, którzy zjawili się w Bazylei w liczbie blisko 5 tysięcy osób. Oprócz nich sporą reprezentacją cieszyli się Ukraińcy (2,8 tys.), Niemcy (1,5 tys.), Francuzi (1,3 tys.), Chorwaci (1,3 tys.) i Włosi (1,2 tys.). W organizacji wydarzenia pomagało ponad 1000 wolontariuszy z całej Europy. Dla młodych uczestników przygotowano 50 tys. porcji posiłków, w których znalazło się m.in. 7 ton chleba, 52,5 tys. jabłek, 75 tys. mandarynek i 55 tys. butelek wody.
 
Polski akcent
Ze względu na fakt, że Polacy stanowili jedną czwartą wszystkich pielgrzymów organizatorzy spotkania w sposób szczególny zadbali o formację młodych uczestników z Polski. Za organizację czasu dla nich odpowiedzialny był brat Marek – Polak pracujący we Wspólnocie. Każdego dnia w miejscu głównych uroczystości była sprawowana Msza Święta w języku polskim, na której obecny był przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży biskup Marek Solarczyk. Sufragan warszawsko-praski podczas spotkań z polską młodzieżą dzielił się świadectwem swojego życia oraz odpowiadał na pytania zadawane przez uczestników. Miłym zaskoczeniem były zaręczyny jednej z polskich par, która poznała się na jednych z rekolekcji organizowanych przez zgromadzenie z Taizé.
 
W ESM w Bazylei wzięło udział około 160 osób z diecezji pelplińskiej. Wśród nich były grupy z Chojnic (opiekun ks. Marek Bogusz), Kartuz (opiekun ks. Arek Guz), Tucholi (opiekun ks. Dominik Roczniak), Przodkowa (opiekun ks. Marek Rekowski) i połączona grupa ze Starogardu Gdańskiego i Tczewa pod przewodnictwem Diecezjalnego Duszpasterza Młodzieży ks. Marcina Wawrzynkowskiego. 
 
Plany na przyszłość
Bracia ze Wspólnoty Taizé cały czas podkreślają, że istnieje realna potrzeba kontynuacji dzieła zapoczątkowanego przez założyciela ruchu brata Roger Schutza. Obecne nastroje na Starym Kontynencie wymagają od zgromadzenia jeszcze większego zaangażowania w realizację formuły i nauczania z Taizé, których podstawą jest dążenie do ekumenicznej i europejskiej jedności. 

tekst: Konrad Mania 
fot: ks. Dominik Roczniak

 
Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *