Papież: zbawienie jest darmowym darem Boga

Podczas wczorajszej audiencji ogólnej w auli Pawła VI w Watykanie Papież poruszył temat usprawiedliwienia. Zaznaczył, że pochodzi ono z wiary w Chrystusa i jest wielkim darem Bożego miłosierdzia. „Przez śmierć Jezusa Bóg zniszczył grzech, dał nam przebaczenie i zbawienie w sposób ostateczny” – podkreślił Franciszek.

REKLAMA


Przypomniał, że w minionych wiekach na temat usprawiedliwienia wielokrotnie debatowano, aby zgłębić myśl św. Pawła, dochodziło także do licznych nieporozumień na tym tle. „Myśl Apostoła Narodów można streścić, mówiąc, że usprawiedliwienie wynika z Bożego miłosierdzia, które przebacza” – podkreślił Ojciec Święty.

„«Ależ, ojcze, ja jestem sprawiedliwy, bo zachowuję wszystkie przykazania!» – Tak, ale to nie stąd przychodzi usprawiedliwienie. Ono było wcześniej niż twoje dobre uczynki. Ktoś uczynił cię sprawiedliwym przed Bogiem. Z kolei ktoś inny powie: «ale ja jestem grzesznikiem!» To prawda, ale jesteś teraz sprawiedliwy, choć grzeszny, najgłębiej w swojej istocie jesteś sprawiedliwy. To Jezus Chrystus uczynił nas sprawiedliwymi. Nasz Bóg, dobry i miłosierny, cierpliwy, nieustannie udziela przebaczenia – podkreślił Papież. – Bóg, przez śmierć Jezusa, zniszczył grzech i dał nam przebaczenie i zbawienie w sposób ostateczny. Jest to jakby powrót do pierwotnej relacji pomiędzy Stwórcą a stworzeniem, zanim zaszło nieposłuszeństwo grzechu. Usprawiedliwienie, którego dokonuje Bóg, pozwala nam zatem odzyskać niewinność utraconą przez grzech.“

Następnie Franciszek odpowiedział na pytanie: w jaki sposób dokonuje się usprawiedliwienie. Zaznaczył, że odrywamy tu inną nowość w nauczaniu św. Pawła, mianowicie, że usprawiedliwienie dokonuje się przez łaskę. „Chrystus zapłacił za nas wszystkich” – powiedział Papież.

 „Apostoł zawsze pamięta o doświadczeniu, które zmieniło jego życie: o spotkaniu z Jezusem zmartwychwstałym na drodze do Damaszku. Paweł był człowiekiem wyniosłym, religijnym i gorliwym, przekonanym, że sprawiedliwość polega na skrupulatnym przestrzeganiu przykazań. Teraz jednak został zdobyty przez Chrystusa, a wiara w Niego przemieniła go do głębi, pozwalając mu odkryć prawdę, która do tej pory była ukryta: nie stajemy się sprawiedliwi dzięki własnym wysiłkom, lecz to Chrystus ze swoją łaską czyni nas sprawiedliwymi – podkreślił Franciszek. – Tak więc Paweł, aby w pełni poznać tajemnicę Jezusa jest gotów wyzbyć się wszystkiego, w co wcześniej był bogaty, ponieważ odkrył, że zbawiła go jedynie łaska Boża.“

Ojciec Święty zaznaczył, że zbawienie przez łaskę nie oznacza, że nie liczą się nasze uczynki. Przestrzeganie przekazań jest ważne w naszej relacji z Bogiem dla budowania życia duchowego. Podkreślił jednak, że nawet w tej materii nie możemy polegać wyłącznie na własnych siłach. „Od Boga otrzymujemy tę bezinteresowną miłość, która uzdalnia nas z kolei do konkretnej miłości. Odpowiedź wiary wymaga od nas aktywności w miłowaniu Boga i bliźniego” – powiedział Franciszek.

Łukasz Sośniak SJ – Watykan


Źródło: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2021-09/papiez-zbawienie-jest-darmowym-darem-boga.html


Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *