06-2014

Dlaczego do katolika?

Jaką szkołę wybrać? Która jest najlepsza? – takie pytania stawiają sobie rodzice posyłając swoje dziecko po raz pierwszy do szkoły podstawowej, kilka lat później ten sam dylemat pojawia się przy wyborze gimnazjum, a potem liceum. To zawsze bardzo ważna decyzja…

Henri Queffeléc – pisarz zaprzyjaźniony z Chrystusem

Wśród wybitnych pisarzy francuskich minionego stulecia subtelnym blaskiem zaświecił – nagrodzony przez Akademię Francuską – Henri Queffeléc (1910-1992). Był nie tylko pisarzem, ale także cenionym scenarzystą filmowym. To w oparciu o jego scenariusz Jean Dellanoy nakręcił głośny film pt. „Bóg…

Na głodzie

Czy współczesny człowiek, narażony na liczne pokusy i proponowane na każdym kroku kulinarne atrakcje, jest w stanie wytrwać w czterdziestodniowym poście? Z Marią Fall-Ławryniuk – dietetykiem i terapeutą ruchowym – rozmawia Iwona Demska

Nowe pomysły i działania

W dniach 21-23 lutego w Drohiczynie odbyła się Ogólnopolska Sesja Zarządów Diecezjalnych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, połączona z wyborami do Prezydium Krajowej Rady KSM oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej.

Post w życiu i nauczaniu Jezusa

Przed kilkoma dniami rozpoczęliśmy kolejny w naszym życiu Wielki Post. Jest to czas praktyk pokutnych, spośród których szczególne miejsce zajmuje post. Warto przy tej okazji zastanowić się, jakie znaczenie miał post w życiu i nauczaniu Jezusa.

Wielki Post – czas ogołocenia

Poznając nauczanie papieża Franciszka przez pierwszy rok jego pontyfikatu spodziewałem się, że tegoroczne orędzie na Wielki Post zakotwiczone zostanie w tematyce ubóstwa. Ojciec Święty przez dostrzeganie w Kościele nędzy widzi szansę do nawrócenia się.

Wiosna, ach to ty!

Już w lutym, gdy słońce mocno przygrzało, zaczęła nadchodzić wiosna i malować kolorami świat, który powoli otrząsał się z zimowej drzemki. Zazieleniła się trawa, różnobarwne farby i zapachy rozlały się na kwiatach, pootwierały na drzewach i krzewach pączki liści. Zza…

Znak popiołu

Wielki Post rozpoczął się od Środy Popielcowej – kiedy to głowy wiernych zostały posypane popiołem na znak pokuty za grzechy i nawrócenia. Posypywaniu popiołem towarzyszyły słowa: „Pamiętaj, człowiecze, żeś z prochu powstał i w proch się obrócisz” (por. Rdz 3,19)…

Życie to świętość

Dzień Świętości Życia wpisał się w kalendarz liturgiczny w uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzoną w Kościele katolickim 25 marca. Jest odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II do „budzenia sumień w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim oraz wrażliwości na sens i…