W klimacie dialogu

Z księdzem biskupem diecezjalnym Ryszardem Kasyną, w pierwszą rocznicę ingresu do bazyliki katedralnej, o posłudze w diecezji, budowaniu klimatu dialogu, świadomości wiary, papieżu Franciszku, planach na przyszłość, rozmawia ks. Wojciech Węckowski

REKLAMA

– Mija pierwszy rok pasterskiej posługi w diecezji pelplińskiej i jest też okazja, żeby wrócić pamięcią do dnia ingresu, który odbywał się w grudniu zeszłego roku…

– Lubimy powracać myślą do przeszłych zdarzeń. Im człowiek starszy, tym pewnie częściej mu się to zdarza, choćby ze względu na zdobywane doświadczenie i przeżywane emocje. Pamiętam, jak bardzo przeżywałem swoją konsekrację biskupią 2 kwietnia 2005 roku, w dzień, w którym odszedł od nas Jan Paweł II. Również pamiętam dokładnie dzień moich święceń diakonatu. Czułem wtedy, że jako diakon mogłem włączyć się po raz pierwszy w posługę życia duszpasterskiego w Kościele. Święcenia kapłańskie i ingres były podobnie wielką wewnętrzną radością – dostałem od Boga kolejną przestrzeń do zagospodarowania. Zaangażowanie się w życie Kościoła otwiera ciągle nowe płaszczyzny, horyzonty zarówno w myśleniu, jak i w działaniu. Skoro taka jest wola Pana Boga, to On daje siły i moce, aby temu podołać. Wpatrując się w znaki czasu i zamysły Pana Boga, staram się kolejne moje zadania realizować – najpierw życiem kapłańskim, a w tej chwili jako biskup diecezjalny.

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *