Dzień powszedni albo Św. Apolinarego – biskupa i męczennika albo Św. Wawrzyńca z Brindisi – prezbitera i doktora Kościoła (21.07.2020, Wtorek)

Liturgia słowa: Mi 7, 14-15. 18-20; Ps 85 (84), 2-3. 5-6. 7-8 (R.: por. 8a); J 14, 23; Mt 12, 46-50.

REKLAMA


(Mt 12, 46-50 – z Biblii Tysiąclecia)

Prawdziwi krewni Jezusa

46 Gdy jeszcze przemawiał do tłumów, oto Jego Matka i bracia stanęli na dworze i chcieli z Nim mówić. 47 Ktoś rzekł do Niego: «Oto Twoja Matka i Twoi bracia stoją na dworze i chcą mówić z Tobą». 48 Lecz On odpowiedział temu, który Mu to oznajmił: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?» 49 I wyciągnąwszy rękę ku swoim uczniom, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. 50 Bo kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie, ten Mi jest bratem, siostrą i matką».


Rozważanie:

Dzisiejsza Ewangelia jest punktem „zaczepnym” dla tych sekt chrześcijańskich, które nie przyjmują dziewictwa Maryi. Wyrażenie „oto Twoja Matka i Twoi bracia” (Mt 12,47) jest dla nich argumentem, że poza Jezusem Maryja urodziła inne dzieci. Sprawa jest jednak jasna i łatwa do wyjaśnienia dla tych, którzy znają rodzinne powiązania ludzi Wschodu. Chodzi o tzw. braci i siostry cioteczne, czyli bliskich kuzynów.
Nie jest jasne, dlaczego Maryja i kuzynowie Jezusa przyszli, by z Nim rozmawiać. Mateusz i Łukasz, w tekście paralelnym dla tego, który dziś był odczytany (zob. Łk 8,19-21), nie podają powodów tego zdarzenia. Jednak z tekstu św. Marka (zob. 3,31-35) można by wywnioskować, że byli oni zatroskani o zdrowie Jezusa, obawiali się krążących pogłosek o wrogości władz żydowskich w stosunku do Jezusa.
Niezależnie od powodu przyjścia rodziny, Jezus wykorzystał tę okazję, aby przekazać nam jedną z najradośniejszych dla nas tajemnic: przez wiarę w Jezusa wszyscy tworzymy jedną rodzinę, której Ojcem jest sam Bóg. Jedynym warunkiem należenia do tej Bożej rodziny jest pełnienie woli Ojca. Jezus uwzględnił ten warunek w modlitwie Ojcze nasz. Za każdym razem, gdy ją odmawiamy, prosimy Boga: „bądź wola Twoja”. Wystarczy dołożyć tylko trochę starań, aby ta „wola Boża” była drogowskazem naszego codziennego życia – wtedy stajemy się dziećmi Boga i braćmi Jezusa. Czyż nie jest to radosna wiadomość?


Źródło: ks. Władysław Biedrzycki MSF, „Ewangelia w liturgii i życiu”, Pelplin 2012

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *