Dzień powszedni (20.04.2020, Poniedziałek)

Liturgia słowa: Dz 4, 23-31; Ps 2, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 12d); Kol 3, 1; J 3, 1-8.

REKLAMA


(J 3, 1-8 – z Biblii Tysiąclecia)

 

ŻYCIODAJNA WODA

Nikodem

3

1 Był wśród faryzeuszów pewien człowiek, imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Niego nocą i powiedział Mu: «Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie Ty czynisz, gdyby Bóg nie był z Nim». 3 W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego». 4 Nikodem powiedział do Niego: «Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?» 5 Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. 7 Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. 8 Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha».


Rozważanie:

Nikodem należał do szanowanej i zamożnej rodziny żydowskiej. Był faryzeuszem i członkiem wysokiej rady żydowskiej, czyli Sanhedrynu. Tak do osoby Jezusa, jak i do Jego nauki był ustosunkowany przyjaźnie. Bronił Go nawet przed kapłanami i faryzeuszami, gdy ci chcieli jego pojmania i osądzenia (zob. J 7,50). Najprawdopodobniej chętnie też słuchał pouczeń Jezusa, ale jednak nie wszystko rozumiał. Chciał usunąć wszelkie wątpliwości i dlatego przyszedł do Jezusa, aby z Nim porozmawiać. Przyszedł nocą. Dlaczego? Prawdopodobnie pod osłoną ciemności korzystał z większej swobody. A może też nie chciał, aby jego spotkanie z Jezusem było zauważone przez innych członków ugrupowania faryzeuszy. Jezus okazał mu swoje zrozumienie i swoimi wyjaśnieniami pomagał mu usunąć wszelkie wątpliwości.
Dziś liturgia Mszy świętej stawia nam przed oczy właśnie Nikodema. Powinniśmy się dobrze przyjrzeć jego osobie i postępowaniu. Podobnie bowiem jak Nikodema, tak również i nas nawiedzają wątpliwości i niezrozumienie słów Jezusa skierowanych do nas w Ewangelii. Tylko szczera i przyjacielska postawa i rozmowa z Jezusem pozwoli nam usunąć wszystkie przeszkody, które stają na drodze naszego życia wiarą.


Źródło: ks. Władysław Biedrzycki MSF, „Ewangelia w liturgii i życiu”, Pelplin 2012

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *