Dzień powszedni (10.07.2024, Środa)

Liturgia słowa: Oz 10, 1-3. 7-8. 12; Ps 105 (104), 2-3. 4-5. 6-7 (R.: por. 4b); Mk 1, 15; Mt 10, 1-7.

REKLAMA

(Mt 10, 1-7 – z Biblii Tysiąclecia)

WYSŁANIE DWUNASTU APOSTOŁÓW

Wybór Dwunastu

10

1 Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. 2 A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, 4 Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.

Mowa misyjna

5 Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego! 6 Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela.Idźcie i głoście: “Bliskie już jest królestwo niebieskie”.

Rozważanie:

„Jezus przywołał do siebie” (Mt 10,1). Tymi słowami św. Mateusz rozpoczyna opowiadanie o pierwszej podróży misyjnej Apostołów. Przekazane wiadomości są jednak bardzo skąpe. Oczywiście, chcielibyśmy wiedzieć więcej i dokładniej, kim byli ci, których Jezus wezwał do siebie, którym przekazał taką samą władzę, jaką sam posiadał, i których rozesłał. Chcielibyśmy też wiedzieć, jakie było ich pochodzenie, wykształcenie, życie rodzinne, i jaki wykonywali zawód. Znany jest nam zawód zaledwie kilku z nich, i to bardzo pobieżnie. Pozostali są nam przedstawieni tylko z imienia. Pomimo to zostały napisane na ich temat grube tomy. Fantazja ludzka przypisała im różne zajęcia, różne drogi życia i też różny ich koniec. Na przykład odnośnie do Judasza, tego, „który Go zdradził” (Mt 10,4), ile tomów zostało napisanych? Ile domyślnych odpowiedzi na pytanie: Dlaczego zdradził?
Krótkie informacje z dzisiejszej Ewangelii dla wielu nie są zadowalające. Dlaczego Jezus wysłał tylko dwunastu, dlaczego tylko do wiosek żydowskich, a nie do pogan? Gdyby dziś Jezus głosił swoją Ewangelię, czy postąpiłby tak samo, czy dałby to samo polecenie, które przekazuje św. Mateusz: „Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela” (Mt 10,6). Czy wykluczyłby pozostałych?
Ewangelia Jezusa rozeszła się już po całym świecie. Nie ma narodu, który by o niej nie słyszał. Ilu ludzi jednak nią naprawdę żyje? Możliwe, że rozsyłając swoich uczniów Jezus zamiast „tych, którzy poginęli z domu Izraela” (zob. Mt 10,6), wskazałby tych, „którzy odłączyli się od mojego ludu”. Przypomnijmy sobie słowa Maryi wypowiedziane w La Salette do dzieci: „Powiedźcie mojemu ludowi…”.

Źródło: ks. Władysław Biedrzycki MSF, „Ewangelia w liturgii i życiu”, Pelplin 2012

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *