I Sobota miesiąca. Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy, wspomnienie (06.07.2024, Sobota)

Liturgia słowa z soboty: Am 9, 11-15; Ps 85 (84), 9. 11-12. 13-14 (R.: por. 9); Por. J 10, 27; Mt 9, 14-17.

REKLAMA

(Mt 9, 14-17 – z Biblii Tysiąclecia)

Sprawa postów

14 Wtedy podeszli do Niego uczniowie Jana i zapytali: «Dlaczego my i faryzeusze dużo pościmy, Twoi zaś uczniowie nie poszczą?» 15 Jezus im rzekł: «Czy goście weselni mogą się smucić, dopóki pan młody jest z nimi? Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im pana młodego, a wtedy będą pościć. 16 Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania, gdyż łata obrywa ubranie, i gorsze robi się przedarcie. 17 Nie wlewa się też młodego wina do starych bukłaków. W przeciwnym razie bukłaki pękają, wino wycieka, a bukłaki się psują. Raczej młode wino wlewa się do nowych bukłaków, a tak jedno i drugie się zachowuje».

Rozważanie:

Uważne wysłuchanie Ewangelii ukazuje kontrowersję, jaka zaistniała pomiędzy grupą pobożnych uczniów Jana Chrzciciela i faryzeuszy, a – zapewne mniejszą – grupą uczniów Jezusa. On, reformator religijny, Nauczyciel głoszący prawdę o Bogu, Wysłannik Boży wzywający do zachowywania przykazań Bożych, sam nie zachowuje istniejących przepisów religijnych, i zezwala swoim uczniom, aby także ich nie przestrzegali. Czy uczniowie Jana Chrzciciela, który wskazywał na Jezusa jako na Baranka Bożego, nie mieli powodu do wątpliwości dotyczących tego, czy w swoim zapale oczekiwania, ich mistrz, Jan Chrzciciel, nie pomylił się? Dla usunięcia wątpliwości nie krytykują, nie wydają własnej oceny, proszą tylko o wyjaśnienie. W krótkich słowach, z przywołaniem obrazu weselnego, często używanego przez proroków do opisania radości mesjańskich, Jezus daje wyjaśnienie, o które prosili. Pytający zrozumieli je dobrze. Nie pytali dalej.
W życiu każdego pojawia się wiele wątpliwości, wiele braków zrozumienia, wiele pytań typu: Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ktoś postępuje inaczej niż my? Krytyka i wysuwanie zarzutów nie pomogą rozwiązać tych problemów lub usunąć wątpliwości. Łagodna, przyjacielska rozmowa zawsze zaś doprowadzi do wyjaśnienia i zrozumienia tego, co wydaje się przekraczać ludzkie możliwości. Zatem, starajmy się naśladować Jana Chrzciciela. W wątpliwościach szukajmy wyjaśnienia, jeżeli już nie u ludzi, to przynajmniej u samego Boga, ale w postawie pokornej i uległej Bożej dobroci.

Źródło: ks. Władysław Biedrzycki MSF, „Ewangelia w liturgii i życiu”, Pelplin 2013

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *