Św. Franciszka z Asyżu, wspomnienie – I Piątek miesiąca (04.10.2019, Piątek)

Czytania: Ba 1,15-22; Ps 79(78), 1b-2. 3-4. 5 i 8. 9 (R.: por. 9cd); Por. Ps 95(94), 8a. 7d; Łk 10,13-16

REKLAMA


(Łk 10,13-16 – z Biblii Tysiąclecia)

Biada nie pokutującym miastom

13 Biada tobie, Korozain! Biada tobie, Betsaido! Bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się cuda, które u was się dokonały, już dawno by się nawróciły, siedząc w worze pokutnym i w popiele. 14 Toteż Tyrowi i Sydonowi lżej będzie na sądzie niżeli wam. 15 A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba masz być wyniesione? Aż do Otchłani zejdziesz!
16 Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi; lecz kto Mną gardzi, gardzi Tym, który Mnie posłał».


Rozważanie:

Dziś Ewangelia mówi o niebezpieczeństwie zwlekania z odpowiedzią na wezwanie Jezusa. Jezus grozi trzem miejscowościom: Korozain, Betsaidzie i Kafarnaum, ponieważ nie odpowiedziały na ofiarowane im zbawienie. Spędził tam wiele czasu, przepowiadając w tych miastach, ludzie jednak nie przejęli się Jego nauką i nie zreformowali swego życia.
Ludzie w Tyrze i Sydonie nie zmienili swego życia. Były to jednak miasta pogańskie i nie słyszały przepowiadania Jezusa.
Jezus oczekiwał więcej od miast żydowskich. Mieszkańcy tych miast byli przygotowani w przeszłości na przyjście Jezusa i nie było dla nich usprawiedliwienia, że nie zrozumieli, o czym Jezus mówił. Ich brak zrozumienia równał się pogardzie okazywanej Jezusowi, a kto gardzi Jego słowem, gardzi też słowem Bożym.
Jeżeli Jezus wypowiedział taką groźbę pod adresem ludzi, którzy słuchali Go po raz pierwszy, jaką groźbę skieruje pod naszym adresem, którzy od dziecka byliśmy wdrażani w zrozumienie Ewangelii i pouczeń Jezusa? Starajmy się więc słuchać uważnie słowa Bożego i kontrolować, czy to słowo ma wpływ na nasze życie, tzn. czy czyni je życiem dzieci Bożych. Prośmy o świadomość, że jesteśmy dziećmi Bożymi.


Źródło: ks. Władysław Biedrzycki MSF, „Ewangelia w liturgii i życiu”, Pelplin 2013

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *