Dzień powszedni albo Św. Bedy Czcigodnego – prezbitera i doktora Kościoła albo Św. Grzegorza VII – papieża albo Św. Marii Magdaleny de Pazzi – dziewicy (25.05.2023, Czwartek)

Liturgia słowa: Dz 22, 30; 23, 6-11; Ps 16 (15), 1b-2a i 5. 7-8. 9-10. 11 (R.: por. 1b); J 17, 21; J 17, 20-26.

REKLAMA

(J 17, 20-26 – z Biblii Tysiąclecia)

Prośba za przyszły Kościół

20 Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; 21 aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. 22 I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. 23 Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś. 24 Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. 25 Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. 26 Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich».

Rozważanie:

Często zapominamy, że Jezus troszczy się o nasze życie w wierze, tak samo, jak troszczył się o swych uczniów. Św. Jan, przekazując w Ewangelii modlitwę Jezusa, przypomina, że Jezus wstawia się za nami u Ojca. Jezus prosi Ojca o szczególną łaskę, o dar jedności: „aby wszyscy stanowili jedno, aby i oni stanowili w Nas jedno”. Te słowa ukazują troskę Jezusa o to, aby ci, którzy przyjmą Jego naukę, żyli w zgodzie.
Jezus znał ludzką skłonność do kłótni, zazdrości i uporu. Mówi o tym Ewangelia. Skłonność ta blokuje siłę słów Jezusa. Jak więc może świat poznać Jezusa i przyjąć Ewangelię, jeśli uczniowie będą żyli w niezgodzie? Tylko przez jedność w miłości, posłannictwo chrześcijan stanie się skuteczne w świecie. Jeśli ta jedność będzie widoczna, wtedy ludzie słyszący Ewangelię uwierzą. Więcej, poznają, że Jezus jest naprawdę Synem Bożym, że głosił Ewangelię miłości i przebaczenia, i że ta miłość jest też gwarantem obecności Jezusa. Sam bowiem zapewnił, że gdzie ludzie są zjednoczeni w zgodzie i miłości, tam On sam jest obecny (zob. Mt 18,19-20).
Prośmy więc o miłość w naszych sercach, abyśmy naszym życiem mogli ukazywać ludziom nasze zjednoczenie z Bogiem.

Źródło: ks. Władysław Biedrzycki MSF, „Ewangelia w liturgii i życiu”, Pelplin 2012

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *