I Czwartek miesiąca. Dzień powszedni (02.03.2023, Czwartek)

Liturgia słowa: Est 4, 17k. l-m. r-u; Ps 138 (137), 1b-2a. 2b-3. 7e-8 (R.: por. 3a); Ps 51 (50), 12a. 14a; Mt 7, 7-12.

REKLAMA

(Mt 7, 7-12 – z Biblii Tysiąclecia)

Wytrwałość w modlitwie

7 Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. 9 Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? 10 Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? 11 Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą.

Złota zasada postępowania

12 Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy.

Rozważanie:

Proście…, szukajcie…, kołaczcie… . Są to słowa wyrażające zwykłe czynności, które jednak w ustach Jezusa brzmią jak zachęta do modlitwy pełnej zaufania. W tych słowach jest też zaakcentowana wspaniałość i wrażliwość Boga. To jednak nie zwalnia nas od zwracania się do Boga z prośbami i starania się o przybliżenie się do Niego w modlitwie. To bowiem właśnie w modlitwie poznajemy tę dobroć Bożą, a także lepiej poznajemy samych siebie.
Do Boga trzeba zbliżać się w modlitwie z odwagą i ufnością. Jezus podkreśla ważność modlitwy błagalnej, mówiąc: „Proście […] szukajcie […] kołaczcie […]. Obrazem dobroci Bożej jest dobroć ojca ziemskiego. Tak, jak ojciec ziemski daje dobre rzeczy dzieciom, gdy o nie proszą, tak samo Bóg reaguje dobrocią na nasze prośby.
Pustynny kamień i wąż do tego stopnia przypomniały ówczesny żydowski chleb i rybę, że przy słabym oświetleniu mogły być łatwo pomylone. Jezus powołuje się na doświadczenie rodzinne, by przekonać, że nasz Ojciec niebieski troszczy się bardziej o nas, niż możemy to zrozumieć. Nasze prośby jednak muszą zawsze mieścić się w zbawczej woli Bożej.

Źródło: ks. Władysław Biedrzycki MSF, „Ewangelia w liturgii i życiu”, Pelplin 2011

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *