Dzień powszedni albo Bł. Jana Beyzyma – prezbitera (12.10.2022, Środa)

Liturgia słowa: Ga 5, 18-25; Ps 1, 1-2. 3. 4 i 6 (R.: por. J 8, 12); Por. J 10, 27; Łk 11, 42-46.

REKLAMA

(Łk 11, 42-46 – z Biblii Tysiąclecia)

42 Lecz biada wam, faryzeuszom, bo dajecie dziesięcinę z mięty i ruty, i z wszelkiego rodzaju jarzyny, a pomijacie sprawiedliwość i miłość Bożą. Tymczasem to należało czynić, i tamtego nie opuszczać. 43 Biada wam, faryzeuszom, bo lubicie pierwsze miejsce w synagogach i pozdrowienia na rynku.
44 Biada wam, bo jesteście jak groby niewidoczne, po których ludzie bezwiednie przechodzą».

Napiętnowanie uczonych w Prawie

45 Wtedy odezwał się do Niego jeden z uczonych w Prawie: «Nauczycielu, tymi słowami nam też ubliżasz». 46 On odparł: «I wam, uczonym w Prawie, biada! Bo wkładacie na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami jednym palcem ciężarów tych nie dotykacie.

Rozważanie:

Wszyscy rodzimy się ze skłonnością do podkreślania rzeczy zewnętrznych i poświęcamy im najwięcej uwagi. Jezus gani za to faryzeuszy, ale Jego słowa mają zastosowanie do każdego z nas. Chcemy stwarzać dobre pozory, dobrze się ubierać, mówić i chodzić z powagą, być zawsze na pierwszym miejscu. Większość ludzi zna nas tylko powierzchownie, nieliczni tylko znają prześladujące nas skryte myśli i pragnienia.
W tym jesteśmy podobni do faryzeuszy, którym Jezus mówi, że powinni zwrócić większą uwagę na wewnętrzną rzeczywistość. Religia bowiem, chociaż wyraża się w wielu praktykach zewnętrznych, to jednak opiera się na życiu wewnętrznym. W liturgii staramy się wyrazić nasze myśli i uczucia słowami i znakami. Biada nam jednak, jeżeli całe życie religijne ogranicza się tylko do tych znaków i słów. Wtedy religia staje się pustym, pozbawionym głębszego sensu zachowywaniem przepisów rytualnych. Do tego właśnie nawiązuje Jezus, zarzucając faryzeuszom brak sprawiedliwości, miłości i pychę. W ostrych słowach Jezusa zawarte jest upomnienie, że praktyki religijne wypełniane przez faryzeuszy i uczonych w Piśmie są dla nich bez wartości i stają się ciężarem dla innych.
Czy mogę być pewny, że żadne z upomnień Jezusa nie odnosi się do moich praktyk religijnych?

Źródło: ks. Władysław Biedrzycki MSF, „Ewangelia w liturgii i życiu”, Pelplin 2012

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *