Dzień powszedni. Św. Franciszki Rzymianki – zakonnicy, wspomnienie dowolne, dodatkowe (09.03.2022, Środa)

Liturgia słowa: Jon 3, 1-10; Ps 51 (50), 3-4. 12-13. 18-19 (R.: por. 19); Jl 2, 13bc; Łk 11, 29-32.

REKLAMA

(Łk 11, 29-32 – z Biblii Tysiąclecia)

Znak Jonasza

29 A gdy tłumy się gromadziły, zaczął mówić: «To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany, prócz znaku Jonasza. 30 Jak bowiem Jonasz był znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie Syn Człowieczy dla tego plemienia. 31 Królowa z Południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich; ponieważ ona przybyła z krańców ziemi słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. 32 Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je; ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz.


Rozważanie:

Jezus, jako żydowski młodzieniec, dużo czytał i pilnie studiował księgi Starego Testamentu, by w ten sposób dobrze przygotować się na swój dzień wtajemniczenia (Bar Mitzvah). Niewątpliwie znalazł wielu bohaterów i wiele bohaterek opisanych w tych księgach. Jednym z nich był Jonasz. Jezus wspomina o nim przynajmniej dwa razy, kiedy swoje nauczanie opiera o teksty z księgi nazwanej imieniem tego bohatera. Raz wspomina mieszkańców Niniwy, którzy nawrócili się na skutek przepowiadania Jonasza (o tym jest mowa właśnie w obydwu dzisiejszych czytaniach). Innym razem wtedy, kiedy zapowiada, że będzie trzy dni w grobie, tak jak Jonasz, który przebywał trzy dni w brzuchu ryby.
Bohaterem dla Jezusa był też Salomon, którego mądrość podziwiał. On też, obok Jonasza, jest wspomniany w dzisiejszej Ewangelii. Chociaż byli to wielcy bohaterowie, Jezus bez przesady mógł stwierdzić, że przewyższa ich; mógł powiedzieć o sobie: „tu jest coś więcej niż Jonasz”.
Jesteśmy uprzywilejowani mając Jezusa jako bohatera. Możemy studiować Jego życie, odczytywać Jego słowa i cieszyć się Jego miłością.
Staranie się o to, by myśleć i żyć tak jak czynił to Jezus, nie powinno być uważane ani za rzecz trudną, ani przykrą. Naśladowanie bohaterów, nawet dziś, dla wielu ludzi jest ekscytujące. A jak jest z naszym naśladowaniem Jezusa? Nie chodzi tu o dzieło zbawcze, którego On dokonał, ale o Jego uległe posłuszeństwo woli Ojca. Czy naśladuję Jezusa w tym?

Źródło: ks. Władysław Biedrzycki MSF, „Ewangelia w liturgii i życiu”, Pelplin 2011


Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *