Nawrócenie Św. Pawła – apostoła, święto (25.01.2022, Wtorek)

Liturgia słowa ze święta 25 stycznia: Dz 22, 3-16 lub Dz 9, 1-22; Ps 117 (116), 1b-2 (R.: por. Mk 16, 15); Por. J 15, 16; Mk 16, 15-18.

REKLAMA


(Mk 16, 15-18 – z Biblii Tysiąclecia)

Ostatni rozkaz

15 I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! 16 Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. 17 Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; 18 węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie».


Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *