Ziarno Słowa

Posłani jak Boże listy – ks. Dariusz Drążek

W historii zbawienia dostrzegamy więc nieustanne posyłanie przez Boga, który pragnie znaleźć drogę do ludzkich serc. Najwyższym momentem tego zbawczego posyłania jest Wcielenie Jezusa Chrystusa. Jezus jest najważniejszym Bożym posłańcem! Można by powiedzieć, że to Boże posyłanie jest skierowanym do…

Post eucharystyczny starszych i chorych

Droga Redakcjo! Niedawno przeczytałam w „Pielgrzymie” artykuł o poście eucharystycznym. Autor opisał historię postu eucharystycznego, zwrócił uwagę, że wymóg jednej godziny postu to konieczne minimum, właściwie w podtekście zachęcał do postu dłuższego ze względu na pobożność i cześć wobec Najświętszego…

Pierwsza Komunia Święta i co dalej?

Uroczystość I Komunii Świętej dziecka jest ważnym wydarzeniem dla całej rodziny. Zewnętrzna strona tej uroczystości, czyli odświętny strój, prezenty, goście, ma tylko podkreślić, że dziecko zjednoczyło się z Chrystusem Eucharystycznym, przyjmując go do swojego serca. Jednak każdy wierzący i myślący…

Przesłanie Jana Chrzciciela – bp. Jan Bernard Szlaga

Święty Jan jest ewangelizatorem, zanim pojawił się pierwszy głosiciel Ewangelii, Jezus Chrystus. Jan stał się zwiastunem i głosicielem pustyni, która zazieleniła się nowym życiem i stanęła odważnie wobec wszystkiego, co jest warte tylko wycięcia, bo nie przynosiło oczekiwanego owocu. Jan…

Bóg jest ze mną

Dobra, głęboka relacja z Bogiem jest dla mnie najważniejsza. To jej podporządkowuję każdą sferę mojego życia. Wszystko po to, by móc już tu, na ziemi, być szczęśliwym człowiekiem, a gdy życie doczesne się skończy, dostąpić wieczności.

Czym jest rok liturgiczny? – ks. Andrzej Megger

W liturgii Kościoła nie dzieje się nic, co byłoby poza rokiem liturgicznym. Każdy z nas, zanim świadomie zaczął uczestniczyć w życiu Kościoła, już nim „oddychał”. Działo się to wtedy, gdy rodzice pokazywali nam żłóbek i tłumaczyli, co się tam wydarzyło,…

W matczynym obrazku

Toteż im bardziej znajduje On w jakiejś duszy Maryję, swą Oblubienicę, umiłowaną i nierozłączną, tym czynniej i potężniej działa, kształtując w duszy tej Jezusa Chrystusa, a duszę w Jezusie Chrystusie.św. Ludwik Maria Grignion de Monfort

Źródło modlitwy – ks. Rafał Barciński

Czytamy w Piśmie Świętym, że Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar…

Czy ksiądz może odmówić udzielenia sakramentów?

Do Redakcji Pielgrzyma! W kolumnie tej pojawiają się różne artykuły na temat sakramentów. W kontekście tego, co przypomina obecnie papież Franciszek, że księża mają udzielać sakramentów, zwłaszcza spowiedzi św., chciałbym zapytać, czy to prawda, że tak właściwie ksiądz nie może…

O miłości w rodzinie

Swoją drugą adhortację apostolską Papież Franciszek poświęcił rodzinie. Dokument został podpisany 19 marca 2016 roku w Uroczystość Świętego Józefa. Jest on pokłosiem III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów oraz XIV Zwyczajnego Zgromadzenia Synodu Biskupów.

Formacja sumienia – ks. Tomasz Huzarek

Sumienie nie jest dane człowiekowi jako gotowe, każdy ma obowiązek stale je kształtować. Indywidualne sumienie – choć jest bezpośrednią normą osobistej moralności – „nie jest wolne od niebezpieczeństwa błędu” (Veritatis splendor 62).