Ziarno Słowa

Małżeństwo katolika z nieochrzczonym?

Do Redakcji Pielgrzyma! Wiem, że jest siedem sakramentów, w tym małżeństwo. Pamiętam z nauki religii w szkole, że sakramenty przyjąć może tylko osoba ochrzczona. Moja koleżanka wyszła za mąż za mężczyznę nieochrzczonego. Jak to więc jest? Czy on jako nieochrzczony…

Radość o poranku – ks. Sławomir Kunka

Owego pamiętnego dnia Piłat zapytał: „Cóż więc złego uczynił?” (Mk 15, 14). Nie padła żadna odpowiedź. Podburzony przez arcykapłanów tłum krzyczał jednak jeszcze głośniej: „Ukrzyżuj Go!” (Mk 15, 14).

Czy świeccy mogą błogosławić?

Do Redakcji Pielgrzyma! Wiem, że duchowni są szafarzami sakramentów w Kościele i udzielają błogosławieństw. Zastanawiam się jednak, czy błogosławić mogą także świeccy? Czy ważne jest na przykład błogosławienie narzeczonych przez rodziców przed ich wyjazdem do kościoła na ceremonię zaślubin?

Uzależnienia, a nieważność małżeństwa

Do Redakcji Pielgrzyma! Chciałabym odnieść się do publikowanych artykułów o alkoholizmie i jego wpływie na nieważność małżeństwa. Uważam, że chorobę alkoholową może zdiagnozować tylko specjalista, psycholog bądź lekarz psychiatra, a nie prawnik z zakresu prawa kanonicznego. Ponadto chciałabym się dowiedzieć,…