Codzienna modlitwa Ludu Bożego – ks. Andrzej Megger

Życie Kościoła nie ogranicza się jedynie do celebracji Eucharystii i pozostałych sakramentów. Jezus zachęcał, aby Jego uczniowie modlili się nieustannie i nigdy nie ustawali (Łk 18,1). Odpowiedzią na to wezwanie jest Liturgia godzin (dawniej nazywana brewiarzem).

REKLAMA

Jako liturgia jest czynnością wszystkich, którzy przez chrzest zostali złączeni z Chrystusem, a więc ma na celu uwielbienie Boga i uświęcenie człowieka. Nawet jeśli jest sprawowana indywidualnie, w samotności, jest zawsze modlitwą całego Kościoła. Do jej sprawowania są zaproszeni najpierw duchowni, ponieważ przez to ich duszpasterska działalność zostaje jeszcze ściślej złączona z dziełem Chrystusa, następnie osoby konsekrowane i wszyscy wierni, ponieważ w ten sposób mogą przyczynić się do zbawienia całego świata (KKK 1175).

Liturgia godzin już w swojej nazwie zawiera cel tej modlitwy. Jest nim uświęcenie poszczególnych części dnia. Można zatem stwierdzić, że czas człowieka zostaje uświęcony modlitwą Kościoła i w ten sposób jest wypełniony nie tylko sprawami doczesnymi, ale jest włączony w historię zbawienia, zostaje przeniknięty obecnością samego Boga. Dlatego właśnie Liturgia godzin jest doskonałą szkołą modlitwy chrześcijańskiej i przedłużeniem celebracji eucharystycznej.

Liturgiczna modlitwa Kościoła w swojej strukturze obejmuje najpierw główne momenty każdego dnia, czyli wschód i zachód słońca (Jutrznia i Nieszpory). Pozostałe godziny (Godzina czytań, Modlitwa w ciągu dnia i Kompleta) uświęcają inne pory dnia i nocy. Dokonuje się to mocą Słowa Bożego, które jest ich ważną częścią (czytania i psalmy biblijne). Dzięki Liturgii godzin modlitwa Chrystusowa nieprzerwanie trwa w Kościele.

ks. Andrzej Megger


„Pielgrzym” 2016, nr 22 (702), s. 4

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *