Arcykapłańska modlitwa Jezusa – ks. Rafał Barciński

Wiemy, co się dokonało w Wieczerniku. Widzimy Jezusa, który ustanawia Eucharystię, nieodwołalnie związując ją z kapłaństwem. Jezus też się modli – i to w taki sposób, że odtąd staje się to „najdłuższa z przekazanych nam przez Ewangelię” modlitw (KKK 2746). Nazywamy ją „modlitwą arcykapłańską” (KKK 2747).

REKLAMA


Jest ona w ścisłej łączności z Ofiarą Jezusa, którą On dokonuje za nas, w naszym imieniu i w zamian za nas. To szczególna „modlitwa jedności” (KKK 2748), w której Jezus zawiera i jednoczy wszystko w sobie, nawet to, co wydaje się przeciwieństwem – i tak oto Jezus bierze na siebie nasze grzechy, aby nas odkupić w swojej miłości, ofiarując samego siebie na krzyżu. W Wieczerniku Jezus modli się za nas, byśmy mieli udział w Jego ofierze. On nas ofiarowuje Ojcu, błogosławi nas i rozciąga nad nami miłość Ojca. Jak bardzo w tej modlitwie Pan wchodzi w nasze najgłębsze pragnienia. „Jest Bogiem, który modli się w nas i (…) który nas wysłuchuje” (KKK 2749). Warto zatrzymać się na dłuższą chwilę przy słowach modlitwy Jezusa. Zachęcam do odnalezienia jej w Ewangelii św. Jana w rozdziale siedemnastym. Ona może zainspirować naszą modlitwę i nauczyć nas prawdziwej jedności z Ojcem. Jakże pięknie w niej wybrzmiewa troska o imię Ojca i Jego Królestwo, a także pragnienie wypełnienia woli Ojca, która wyraża się w trosce o zbawienie ludzi (por. KKK 2750). Wspaniałe jest też w modlitwie arcykapłańskiej Jezusa to, że prowadzi nas do poznania Ojca i Syna. Piękna modlitwa, w której poznając, kochamy, a kochając, poznajemy. Zanim jednak osobiście przystąpimy do rozważania tekstu tej modlitwy, prośmy Ducha Świętego, by nas otworzył na swoje światło, by nas przeniknął i poprowadził w dobrej medytacji. Módlmy się słowami św. Augustyna: „Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał. Przymuszaj mnie, abym święcie postępował. Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte. Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utracił. Amen”. A teraz sięgnijmy do Ewangelii według św. Jana (J 17) i medytujmy z pomocą Ducha Świętego.

ks. Rafał Barciński


„Pielgrzym” 2017, nr 19 (725), s. 9

Udostępnij ten artykuł:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *